Horeca belangrijkste motor toerisme

Toerisme wordt steeds belangrijker voor de economie in Nederland. Bijna zeventig procent van de horecaondernemers geeft aan dat toerisme belangrijk is voor hun zaak en ruim de helft geeft aan dat er nog ruimte is voor verdere groei van het toerisme. Draagvlak en samenwerking is daarbij van groot belang. Dat blijkt uit onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Horeca van groot economisch belang

Het economisch belang van het toerisme blijft volgens het CBS stijgen. Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie in 2018 is 4,4 procent. De toegevoegde waarde van de toeristische sector bedroeg 30,4 miljard euro in 2018. De horeca droeg met ruim 12 miljard euro het meest bij aan de toegevoegde waarde in de toeristische sector in 2018. De horeca is dus met recht de huiskamer van het toerisme te noemen.