Misschien is onze kust wel beter af zonder helmgras

Stuivende duinen zouden wel eens gemakkelijker kunnen meegroeien met de zeespiegelrijzing, dan duinen die zijn gefixeerd met helmgras. Dat blijkt uit intrigerend onderzoek van de Universiteit Utrecht. Het vochtgehalte van de bodem speelt een sleutelrol.

Lees meer bij de bron: https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/06/misschien-is-onze-kust-wel-beter-af-zonder-helmgras-101262064

Start onderzoek naar jonge vis in de Noordzeekust

Vlak langs de kust van Schiermonnikoog vindt deze week veldonderzoeken plaats naar de kinderkamerfunctie van de Noordzeekust voor vis. Binnen deze onderzoeken werken Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties samen om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van zandsuppleties op de natuur in zee en langs de kust. Het onderzoek richt zich in deze meetweek met name op jonge vissen in de vooroever.

Lees meer bij de bron: https://www.natuurlijkveilig.nl/nieuws/nieuws/2018/06/15/start-onderzoek-naar-jonge-vis-in-de-noordzeekust

Johannes de kever leeft niet uit vrije wil op het strand

Op het zandigste strand leven kevers, tot in de waterlijn aan toe. Toch zijn de meeste kevers die aan de kust worden gevonden daar waarschijnlijk niet uit vrije wil. Ze worden erheen geblazen. 

Lees meer bij de bron: https://www.trouw.nl/groen/johannes-de-kever-leeft-niet-uit-vrije-wil-op-het-strand~a7f65a0a/

OFFICIËLE LUCHTHAVEN OP STRAND KNOKKE

Op het strand van Knokke-Heist is nog het hele weekend een officiële internationale luchthaven aangelegd. En dat voor de Zoute Air Trophy. Vijftig vliegtuigen zullen er op een zo kort mogelijke afstand landen en weer opstijgen in het zand. 

Lees meer bij de bron: https://nieuws.vtm.be/binnenland/officiele-luchthaven-op-strand-knokke

Vliegtuigjes rijden zich vast op strand

De Zoute Air Trophy op het Albertstrand van Knokke is gisteren écht van start gegaan. De veiligheidsproblemen en het wisselvallige weer van donderdag, verliep het gisteren aanvankelijk vlot. In de voormiddag landden tientallen vliegtuigjes op het strand. Toch doken opnieuw enkele problemen op. 

“Het strand is geen vuilnisbak, de zee geen zwembad”

Op het strand van Nieuwpoort gaf de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV) vrijdag de aftrap voor het nieuw zomerseizoen: 1.400 redders zullen paraat staan voor de baders. “En daarmee zijn we een van de veiligste kustzones.”

Lees meer bij de bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180615_03564546

Suriname aan het strand op zondag 8 juli in Kijkduin

Vanaf volgende week is het weer officieel zomer in Nederland, dus tijd voor onze jaarlijkse Caribbean Beach Party op zondag 8 juli 2018! Het thema dit jaar is ‘SURINAME AAN HET STRAND’ van 18.00u – 23.30u in Strandtent 14 te KIJKDUIN (Den Haag). 

Lees meer bij de bron: https://www.waterkant.net/suriname/2018/06/16/suriname-aan-het-strand-op-zondag-8-juli-in-kijkduin/?cn-reloaded=1

Gezamenlijke reactie van KHN, RECRON en Strand Nederland over Kustpact

Gezamenlijke reactie van KHN, RECRON en Strand Nederland over Kustpact

Koninklijke Horeca Nederland (KHN), RECRON en Strand Nederland hebben gezamenlijk een aantal punten ingebracht voor de voortgangs-/beleidsbrief over het Kustpact aan de Tweede Kamer. Wij hechten samen veel belang aan het feit dat ondernemers serieus worden genomen en de kans krijgen om ook in de zogenaamde “kwetsbare” gebieden mogelijkheden houden om duurzaam te ondernemen. 

  • De invoering van kustzonering is een positief middel om te komen tot afspraken. De komende jaren zal de praktijk uitwijzen of het goed werkt. Wat ons betreft is het uitgangspunt dat we elkaar opzoeken bij knelpunten en dat de kustzonering altijd in overleg met de verschillende partners wordt vastgesteld, gewijzigd of (her)ingericht.
  • Er moet duidelijkheid komen over hoe bestaande recreatieondernemingen die in de vorige eeuw zijn gevestigd in de duinen of aan het strand, aan de kust een revitaliseringsslag kunnen maken, gelet op de huidige zware beschermingsregels (NNN, Barro etc.). Het blijkt in de praktijk dat revitalisatie voor deze groep ondernemers zeer moeilijk is door de zwaarte en complexheid van genoemde regelgeving. Hulp en ondersteuning is wenselijk, al dan niet via de opzet van pilots. De kwaliteit aan de kust wordt immers ook bepaald door de mate waarin bedrijven in staat zijn te herinvesteren, te verduurzamen en te kunnen aansluiten bij huidige behoeften vanuit de recreant.
  • Er wordt vaak en veelvuldig gesproken over de invoering van een 1-loket voor ondernemers aan de kust. Door complexe regeldruk en onduidelijkheid van regionale en nationale beleidsuitgangspunten en proces van volgordelijkheid van de vele vergunningstrajecten is het zaak om voor initiatiefnemers op en rond de kust een advies/informatie loket in te richten. Wij zouden de start van een (gemeentelijke) pilot van harte ondersteunen al was het maar om te blijven werken aan een stevige kust community.
  • Het is belangrijk dat het geactualiseerde beleid nadrukkelijk tot stand komt met de bij de kust betrokken partijen. Zeker in gebieden waar nog belangrijke stappen zijn te zetten (zoals Zuid-Holland) is het belangrijk te werken vanuit de kust community gedachte. Voorbeelden als de samenwerkingsagenda kust Noord-Holland kunnen hierbij worden gevolgd.