Kustonderhoud Rijkswaterstaat


Planning en aanpak

Rijkswaterstaat onderhoudt de kust het hele jaar door. Wel houden we bij het uitvoeren van kustonderhoud rekening met de seizoenen. Zo werken we in juli en augustus niet op het strand vanwege strandrecreatie. Ook houden we rekening met de diverse broed- en zoogseizoenen van bijvoorbeeld zeehonden en broedende vogels op het strand en in de duinen.

Bij het uitvoeren van kustonderhoud houden we rekening met de seizoenen. Zo werken we in juli en augustus niet op het strand vanwege strandrecreatie. Ook houden we rekening met de diverse broed- en zoogseizoenen van bijvoorbeeld strandbroeders en zeehonden.

In de planning hieronder vindt u de geplande werkzaamheden tot en met 2023. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de pagina Waar werken we?

Of bekijk de overzichtskaarten met daarop de verschillende locaties waar we kustonderhoud gaan uitvoeren.

Planning

 

Planning kustonderhoud per regio
Wanneer Waar Wat
Waddenkust
2022 – 2023 Ameland-West Onderhoud strand
September – oktober 2022 Texel-Noord Onderhoud strand
Najaar 2022 – april 2023 Texel-Midden Onderhoud strand
Hollandse kust
2022 – 2023 Callantsoog Onderhoud strand
Mei 2022 – juni 2023 Heemskerk Onderhoud zeebodem
Oktober 2021 – eind 2022 Noordwijk Onderhoud zeebodem
September 2022 – december 2022 Katwijk Onderhoud strand
Januari – voorjaar 2023 Scheveningen Onderhoud strand
Deltakust
2022 – 2023 Westkapelse Zeedijk Onderhoud strand
2022 – 2023 Oostgat Onderhoud zeebodem
2022 – 2023 Nieuwvliet-Groede Onderhoud strand
 

 

Waarom staan bij sommige werkzaamheden alleen jaartallen in de planning?

De werkzaamheden voor het kustonderhoud zijn tot 2023 ingepland. Van sommige zandsuppleties is nog niet bekend wanneer ze precies uitgevoerd worden. Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden beginnen, komt dat in de tabel hierboven te staan.

Rijkswaterstaat geeft opdrachtnemers de tijd om de werkzaamheden uit te voeren in een periode van 2 jaar. Dit geeft de baggerbedrijven de mogelijkheid het werk zo efficiënt mogelijk in te plannen vanwege de beschikbaarheid van materieel en schepen. Dit betekent lagere kosten voor het onderhouden van de kust.

Aanpak: waar is extra zand nodig?

Elke 4 jaar stelt Rijkswaterstaat een plan op voor het onderhoud aan de Nederlandse kust. We voeren deze plannen in 5 jaar tijd uit. Om te bepalen waar de zeebodem of het strand onderhoud nodig hebben, meten we de jaarlijks de kust. Deze gegevens vergelijken we met de ‘Basiskustlijn’. Dit is geen echte lijn, maar de hoeveelheid zand die er op een locatie nodig is om de kust veilig te houden. Als er op een bepaalde plek minder zand ligt dan nodig om deze Basiskustlijn te behouden, dan brengen wij daar extra zand aan.

Ieder jaar bekijken we op basis van kustmetingen of er nog aanvullingen of wijzigingen nodig zijn. Soms voegen we locaties toe, als blijkt dat ook daar onderhoud nodig is. Ook kan het onderhoud op geplande locaties aangepast worden, bijvoorbeeld omdat er meer of minder zand nodig is.

Wat zegt de breedte van het strand over de kustveiligheid?

Door de wind, zee en stroming verdwijnt er zand van het strand. Hoewel het er misschien zorgwekkend uitziet, zegt de breedte van het strand niet direct iets over de veiligheid van de kust. In onderstaande video leggen we uit wanneer Rijkswaterstaat wel en niet ingrijpt.Afspelen

Basiskustlijn

In 1990 is besloten dat de kustlijn niet verder landwaarts mag verschuiven. Zo is de Basiskustlijn bepaald. Als uit kustmetingen blijkt dat op een bepaalde plek de kust smaller is dan deze Basiskustlijn, kijken we of onderhoud nodig is. De Basiskustlijn is sinds 1990 een aantal keer aangepast, bijvoorbeeld op plekken waar de kust versterkt en uitgebouwd is.

Rapporten Kustlijnkaarten

De resultaten van de metingen (die we per boot of vliegtuig uitvoeren) en toetsingen verschijnen jaarlijks ook in het Kustlijnkaartenboek. In deze rapporten staan de toetsingsresultaten per kustvak (deel van de kustlijn) en de bijbehorende kustlijnkaarten. Raadpleeg het rapport Kustlijnkaarten 2022(externe link) en oudere kustlijnrapporten(externe link).

 

Bron: Rijkswaterstaat