Planning en aanpak

Rijkswaterstaat onderhoudt de kust doorlopend. Op deze pagina vindt u de geplande werkzaamheden tot en met 2020.

Aanpak

Elke 4 jaar stelt Rijkswaterstaat een plan op voor het onderhoud aan de Nederlandse kust. We voeren deze plannen in 5 jaar tijd uit. Om te bepalen waar onderhoud nodig is, meten we de ligging van de kust. Deze gegevens vergelijken we met de basiskustlijn. Als de kust op een plek afneemt en kleiner wordt dan deze basiskustlijn, dan is op die locatie onderhoud nodig en brengen wij dus zand aan.

Ieder jaar bekijken we op basis van kustmetingen of er nog aanvullingen of wijzigingen nodig zijn. Soms voegen we plekken toe, als blijkt dat ook daar onderhoud nodig is. Ook kan het onderhoud op geplande locaties aangepast worden, bijvoorbeeld omdat er meer of minder zand nodig is.

Een toelichting op het kustonderhoud en de resultaten van diverse onderzoeken over de effecten van het kustonderhoud zijn te vinden op Helpdesk Water.

Hoe wordt het kustonderhoud uitgevoerd?

Er zijn 3 vormen van kustonderhoud:

  • Onderhoud op het strand
  • Onderhoud op de zeebodem
  • Onderhoud aan een zeegeul

Onderhoud op het strand

Bij strandonderhoud maken wij het strand hoger en breder door het opspuiten van zand op het strand. Het baggerschip pompt vlak voor de kust het zand via een lange pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen dit zand over het strand.

Het baggerschip pompt vlak voor de kust het zand via een lange pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen dit zand over het strand.

Onderhoud op de zeebodem

Bij onderhoud op de zeebodem brengen wij zand aan op de zeebodem vlak voor de kust, op een diepte van 5 tot 8 m. Een baggerschip stort het zand op de zeebodem in de vorm van een zandbank. Deze zandbank breekt de golven. Door de stroming en wind beweegt het zand vervolgens langzaam richting de kust, zodat deze groeit.

Een baggerschip stort het zand op een diepte van 5 tot 8 m op de zeebodem in de vorm van een zandbank. Deze zandbank breekt de golven. Door de stroming en wind beweegt het zand vervolgens langzaam richting de kust, zodat deze groeit.

Onderhoud aan een zeegeul

Door stromingen in de zee ontstaan er diepe geulen in de zeebodem. Soms liggen deze geulen dichtbij de kust en verplaatsen ze zich langzaam richting het strand. Hierdoor kan de kust verzwakken. Om dit te voorkomen, wordt de geul gedeeltelijk opgevuld met zand.

Een baggerschip stort onder water zand in de geul, tegen de zijwand. Hierdoor wordt de geul gedeeltelijk opgevuld.

Planning

Hieronder vindt u de planning per gebied.

 
Wanneer Waar Wat Hoeveelheid zand
Friese Waddeneilanden
2019 – 2020 Ameland midden, strandpaal 13 – 23 Onderhoud zeebodem 4.000.000 m3
2020 – 2021 Vlieland midden Onderhoud zeebodem 1.600.000 m3
Noord-Holland
2020 – 2021 Julianadorp Onderhoud strand 1.100.000 m3
2020 – 2021 Texel noord Onderhoud zeebodem 1.500.000 m3
2020 – 2021 Texel midden Onderhoud zeebodem 4.200.000 m3
2020 – 2021 Texel zuidwest Onderhoud strand 1.000.000 m3
Zeeland
2019 – 2020 Nieuwesluis, strandpaal 3 – 5 Opvullen geul 1.100.000 m3
2020 – 2021 Westkapelle – Zoutelande Onderhoud strand 900.000 m3
2020 – 2021 Dishoek – Vlissingen Onderhoud strand 950.000 m3
2020 – 2021 Goeree noordwest Onderhoud strand 1.100.000 m3
2020 – 2021 Schouwen Westkop Onderhoud strand 750.000 m3

Bron: http://www.rws.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kustonderhoud/planning-en-aanpak.aspx