Lid worden

Strand Nederland doet de volgende dingen voor het abonnement:

 

Strand Nederland is het communicatieplatform voor de strandondernemers. Wij werken samen met de lokale verenigingen, KHN, de NKV, NBTC Holland Marketing, en diverse overheidsorganisaties om het strand zo goed mogelijk te ondersteunen. Meer dan 90 procent van de strandondernemers is bij Strand Nederland aangesloten, onze websites worden meer dan 3.000.000 keer per jaar bezocht en het magazine verschijnt 2 keer per jaar en ligt bij alle kusthoreca.

Daarnaast coördineert Strand Nederland ook de strandverkiezingen van het Schoonste Strand en het Beste Strandpaviljoen in samenwerking met Rijkswaterstaat en KHN om het strand zo positief mogelijk in het nieuws te zetten. Strand Nederland organiseert ook elk jaar de Landelijke Kustdagen, waarbij de ondernemers, leveranciers, overheid en natuurorganisaties met elkaar van gedachte kunnen wisselen over actuele onderwerpen. Onze projectleider heeft zitting in het secretariaatsteam van het Kustpact, waar de agenda en stukken voor de ambtelijke en bestuurlijke vergadering worden voorbereid. Het Kustpact is bij uitstek de plek om met alle bij de kust betrokken organisaties van gedachte te wisselen over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op de bebouwing aan onze Nederlandse kust. Zo hebben we daar samen met de NKV en KHN in de coronatijd kunnen regelen dat de seizoen paviljoens tot tweemaal toe niet hoefden af te breken in de winter en zijn we nu bezig om te kijken naar de mogelijkheden van jaarrond contracten en langdurige pachtcontracten. Echt een zeer belangrijk overleg dus!

Voor u heeft het lidmaatschap van Strand Nederland de volgende voordelen:

 • Vermelding website nl
 • Ook te vinden op 47 andere relevante domeinnamen: nlwww.strandrenesse.nlwww.stranddomburg.nlenz.
 • Organisator van de Landelijke Stranddagen
 • Organisator van de Strandverkiezingen
 • Communicatie met binnenlandse media om het strand positief in het nieuws te brengen
 • Communicatie met andere overheidsinstanties (Rijkswaterstaat, Gemeentelijke beheerders, NBTC edg.)
 • Communicatie tussen de onderlinge strandexploitanten
 • Communicatie met de leveranciers
 • Vraagbaak voor al uw vragen waar u als paviljoenhouder mee kan zitten
 • En nog veel meer

De bijdrage is € 200,00 ex BTW per jaar

Omdat de leveranciers het grote deel van de kosten van Strand Nederland betalen, waardoor wij dit allemaal kunnen realiseren, hebben zij toegang tot de gegevens van het strandpaviljoen. Hieronder vallen de naam, plaats en mailadres van het strandpaviljoen zoals die bij ons is opgegeven. 

Als u ook lid wilt worden dan kan u bellen naar 070-2203917 of 06-24536477 of u maakt gebruik van het onderstaand formulier.


  * zijn verplichte invulvelden