Honden en Paarden

 

Waar mag ik met mijn hond of paard op het strand?

 • Noord Holland


Bergen
Paarden
1 mei tot 1 oktober zijn paarden toegestaan op de activiteitenstranden en op de zonnestranden alleen voor 10.00 uur en na 19.00 uur.
1 oktober tot 1 mei zijn paarden op zondagen en feestdagen na 12:00 tot 18:00 verboden op het strand.
Er is voor paarden zowel honden en opruimplicht. Dit geldt 7 dagen in de week het hele jaar door.
Honden
1 oktober tot 1 mei mogen honden los op het hele strand van Bergen aan Zee.
1 mei – 1 oktober   tussen 10:00 –19:00 uur alleen op de activiteiten stranden mits aangelijnd

tussen 19:00 – 10:00 mogen honden los op het hele strand van Bergen aan Zee.

Bloemendaal aan Zee
Honden mogen het hele jaar los op een klein deel van het strand in Bloemendaal aan Zee (van de opgang bij strandpaviljoen Parnassia richting IJmuiden tot de bordjes ‘verboden voor honden’ bij strandpaal 59.500 aan het begin van het naaktstrand).

Paarden op het strand in Bloemendaal:

Berijden van het strand
Het is verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders op het openbare strand met een motorvoertuig of een bromfiets te rijden. Tevens is het in de periode van 15 mei tot 15 september tussen 09.00 en 18.00 uur met rij- of trekdieren te zijden of deze daar te hebben binnen genoemde periode en tijdstippen.

Castricum
1 mei – 1 oktober zijn honden alleen toegestaan van 20:00 tot 9:00 uur.
Paarden
In de zomer zijn paarden op het strand van Castricum op de zonnestranden en activiteitstranden alleen toegestaan voor 10.00 en na 19.00 uur. In de winter zijn paarden overal toegestaan met uitzonderingen van zon- en feestdagen tussen 12.00 en 19.00 uur.

Callantsoog -Sint Maartenszee -Petten
De Kop van Noord-Holland heeft een 30 kilometer lange kuststrook langs de badplaatsen Den Helder, Huisduinen, Julianadorp, Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten. Het strand is vanuit vrijwel al deze plaatsen snel bereikbaar. Alleen vanuit Sint Maartenszee moet men ca. 10 minuten te voet worden afleggen door de duinen om het strand te bereiken.
Honden mogen van oktober t/m april los op het strand van Callantsoog.
Van mei t/m september zijn honden tussen 07.00 en 19.00 uur alleen aangelijnd toegestaan. In die periode mogen ze ‘s avonds vanaf 20.00 uur wel los lopen op het strand.

Den Helder / Julianadorp
Op het strand van Den Helder en Julianadorp zijn honden het hele jaar toegestaan, in de periode van 1 mei tot 1 oktober dienen zij te zijn aangelijnd.
Paarden zijn ook het hele jaar toegestaan maar van 1 mei tot 1 oktober niet tussen 09.00 en 19.00 uur.

Egmond
Van 1 mei tot 1 oktober zijn honden alleen toegestaan van 19 tot 9 uur

Petten
Op het strand van Petten mogen honden tussen 1 oktober en 1 mei de hele dag loslopen. Na 1 mei moeten honden tussen 09:00 en 19:00 uur aan de lijn. Aan de zuidkant van Petten begint de dijk de Hondsbosche zeewering. Voorheen stopte het strand hier, maar dankzij het opspuiten van het strand kan je nu heerlijk doorlopen naar Hargen.

Schoorl
Van 1 mei tot 1 oktober zijn honden alleen toegestaan van 19 tot 9 uur
Wijk aan Zee
Van 1 mei tot 1 oktober zijn honden alleen toegestaan van 20 tot 9 uur

IJmuiden
Tussen 1 mei en 31 augustus zijn honden alleen in de duinen en bij het Binnenmeer toegestaan en op het strand voorbij kilometerpaal 57750 ten zuiden van strandpaviljoen Beach Inn.Het is vanaf 1 september mogelijk om van IJmuiden naar Bloemendaal aan Zee (strandopgang Parnassia) te wandelen.

Zandvoort

Van 15 april tot 1 oktober mogen tussen 09.00 uur en 19.00 uur op het hele strand geen honden komen. Tussen 19.00 uur en 09.00 uur mogen honden wel op het strand komen. Van 1 oktober tot 15 april mogen honden de hele dag op het strand komen. De eigenaar of houder van een hond is altijd verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van de hond onmiddellijk worden verwijderd. Bij de strandafgangen staan ook borden met daarop de regels.

Paarden
Van 1 maart tot 1 oktober is het verboden met een rij- of trekdier op het strand te rijden of zo een dier op het strand te hebben. Dit geldt niet voor rij- of trekdieren van de gemeente, de politie, de Zandvoortse Reddingsbrigade, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Hoogheemraadschap van Rijnland of Rijkswaterstaat (artikel 5.3.8 van de APV). Natuurlijk voor zover zij deze dieren gebruiken bij de uitoefening van hun functie. Het is tevens verboden om zonder vergunning op het strand een rij- of trekdier aan het publiek te huur, of ten gebruik aan te bieden (artikel 5.39 APV).

 • Zuid Holland

Den Haag
Het Zuiderstrand is een 9 kilometer lange kusstrook tussen Monster en de zuidkant van de haven van Scheveningen. Honden mogen van 1 oktober tot 15 mei los op het Zuiderstrand. In het gebied tussen het Markenseplein en Fuutlaan (strandpaviljoen De Kwartel) mogen honden het hele jaar los lopen en vanaf het einde van de Michiel Vrijenhoeklaan vanaf Parker Beachclub.

Zuiderstrand

 • ’s Avonds tussen 21.00 en 7.00 uur op het gehele Zuiderstrand.
 • Gehele dag en nacht vanaf strandopgang 2 (einde parkeerterrein Machiel Vrijenhoeklaan) tot aan de grens met de gemeente Westland.
 • Gehele dag en nacht tussen strandopgang 9 (Kwartellaan) en strandopgang 10 (Duivelandsestraat).

Noorderstrand

Gehele dag en nacht vanaf strandopgang aan het einde parkeerterrein Zwarte Pad tot aan de grens met gemeente Wassenaar.

 

Hoek van Holland – update
Hoek van Holland, ook wel ‘Rotterdam aan Zee’ genoemd, heeft een strand van ca 250 meter breed en 3,5 kilometer lang.
In de periode van 1 mei tot 1 september mogen honden na 19 uur los op het strand, tot 9 uur ‘s ochtends.

HOEK VAN HOLLAND- Honden mogen voortaan alleen onaangelijnd lopen op het strand van Hoek van Holland in de periode die aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30 april. De gebiedscommissie heeft dat bepaald op basis van diverse bewonersbijeenkomsten en andere input vanuit bewoners over het hondenbeleid in de badplaats.

Het losloopgebied, buiten het strandseizoen, bevindt zich aan het Noorderhoofd tot aan de denkbeeldige lijn die loodrecht van de radarpost aan de Rivierkant loopt (herkenbaar aan de gele radarmast). Ook delen van het duingebied horen bij de zone waar uw viervoeter zonder riem mag lopen. Het gaat onm de duinen, lokaal bekend als Voorduin, gelegen tussen de Koningin Emmaboulevard, het Noorderhoofd, de Rivierkant en de Badweg. Daar hoort ook het gebied bij tussen de Nieuwe Waterweg en Koningin Emmaboulevard. Plus het gebied tussen de Koningin Emmaboulevard, Cruquisweg en Seinpad, lokaal bekend als het Waterwegpark.

Op alle locaties in Hoek van Holland is het verplicht om uitwerpselen van honden op te ruimen. Ook op locaties waar honden los mogen lopen.

Noordwijk
Honden
Er is een deel van het strand het hele jaar toegankelijk voor honden. Vanaf strandopgang nr. 1, aan het eind van de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk, tot aan Katwijk is ongeveer 4 kilometer hondenstrand.
Op de boulevards geldt het hele jaar door een aanlijnplicht, maar er zijn twee uitzonderingen. Honden mogen loslopen op de Kon. Wilhelmina Boulevard (tussen de afgangen 10 en 11, tussen de afgangen 13 en 14 en tussen de afgangen 11 en 12 deze uitlaatstroken zijn ingericht als duin met daaromheen een pad) en de Kon. Astrid Boulevard (op de parkeerplaatsen tussen de afgangen 1 en 2 en tussen de afgangen 4 en 6.)
Paarden
Op het strand van Noordwijk geldt een verbod voor paarden het gehele jaar tussen de rijksstrandpalen 83.000 en 80.750 (globaal: het strand voor de boulevards). Paarden zijn wel toegestaan op het strand tussen de rijksstrandpalen 75.000 en 74.000 (globaal: het strand ter hoogte van de Langevelderslag) met uitzondering van de periode 1 juni tot en met 1 september.

Katwijk

Honden, paarden en vissers op het strand

Van 1 april tot 1 oktober tussen 09.00-19.00 uur zijn honden, paarden en vissers niet toegestaan op het strand. Er zijn 2 uitzonderingen:

 • Als de weersverwachting tussen 09.00-19.00 uur een lagere temperatuur aangeeft dan 18 graden en/of het regent
 • Honden en vissers mogen het hele jaar op strandvak C ten noorden van Kitesurfvereniging Airtime.

Scheveningen
Honden
Honden mogen van 1 oktober t/m 15 mei los op het strand van Scheveningen.
In twee gebieden (op het Noorderstrand en het Zuiderstrand) mag de hond het hele jaar los lopen, maar 15 mei – 1 oktober geldt er wel de verplichting poep op te ruimen.
Op het Noorderstrand mogen honden het hele jaar los tussen de laatste en een na laatste strandopgang vanaf het Zwarte Pad in Scheveningen.
Paarden
Voor het strand van Scheveningen geldt er een verbod voor paarden tussen 07.00 en 19.00 uur in de periode 15 mei tot en met 15 september. Van 15 september tot 15 mei is paardrijden op het strand te allen tijde toegestaan.

Wassenaar
Honden
Honden mogen van 15 september tot 15 mei los op het strand van Wassenaar.
In de periode van 15 mei tot 15 september mogen honden na 19 uur los op het strand, tot 7 uur ‘s ochtends.
Tussen strandpaal 91 en 92 mogen de honden gedurende het hele jaar los lopen. Dit gedeelte is alleen te bereiken via een aangegeven wandelroute door het duingebied Berkheide. In Berkheide moeten honden wel aan de lijn.
Paarden
In de periode van 15 mei tot en met 15 juni en van 15 augustus tot en met 15 september is het verboden het strand met een paard te betreden op zaterdagen en zondagen tussen de rijksstrandpalen 91.500 en 92.750. In de tussenliggende periode van 15 juni tot en met 15 augustus is het strand dagelijks verboden voor paarden tussen 10.00 en 18.00 uur.

Westland
Honden – In de periode van 15 mei tot 15 september is het toegestaan met honden (aangelijnd of niet aangelijnd) het strand te bezoeken ten zuiden van strandopgang Strandweg tot strandopgang Beukel.
Paarden; Rij- en trekdieren – In de periode van 15 mei tot 15 september is het voor 10.00 uur en na 19.00 uur toegestaan paard te rijden op het Westlandse strand.

 • Zeeland

Schouwen duiveland

Honden en Paarden mogen van mei t/m september uitsluitend toegestaan tussen 19.00 en 9.00 uur
Voor meer informatie klik hier

Cadzand
Honden mogen van 1 oktober t/m 1 juni los op het strand van Cadzand.
Van 1 juni tot 1 september zijn loslopende honden alleen toegestaan van 19 tot 10 uur. Tussen 10-19 uur mogen honden wel aangelijnd op het strand komen.

Vrouwenpolder
Honden zijn van 1 mei tot 1 oktober op bepaalde delen toegestaan van 8.00 tot 18.00 u, mits aangelijnd. Deze gedeelten zijn altijd duidelijk aangegeven. In overige periodes en op overige tijden mogen honden altijd loslopen, maar wel onder toezicht.

Walcheren
Honden
1. De volgende strandvakken aan te wijzen waar honden gedurende het badseizoen verboden zijn:

-het Veerse Meerstrand

-tussen overgang “Zandput” tot en met de Veerde Gatdam

-kern Domburg, vanaf paalhoofd 16.0 tot overgang “Hoogduin”, en vanaf overgang “Berkenbosch” tot gemeentegrens voormalige gemeente Veere;

• 2. De volgende strandvakken aan te wijzen waar honden, mits aangelijnd, van gedurende het badseizoen (tussen 10.00 en 19.00 uur) zijn toegestaan:

Alle stranden op het grondgebied van de gemeente Veere, met uitzondering van de stranden zoals genoemd onder I;

• 3. De volgende strandvakken aan te wijzen waar honden, gedurende het badseizoen voor 10.00 uur en na 19.00 uur en buiten het badseizoen zijn toegestaan: Alle stranden op het grondgebied van de gemeente Veere.   Artikel 5:43

 Paarden
• 1. Het is verboden gedurende het badseizoen van 10.00 uur tot 19.00 uur op het strand één of meer paarden te hebben;

• 2. Burgemeester en wethouders kunnen strandvakken aanwijzen waar het in het eerste lid gestelde verbod niet geldt;

• 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de politie bij de uitoefening van de opgedragen taken;

• 4. Burgemeester en wethouders kunnen strandovergangen aanwijzen die gedurende het badseizoen verboden zijn voor paarden.

 • Waddeneilanden


Schiermonnikoog
Honden mogen het hele jaar los lopen op het strand van Schiermonnikoog. Ook op veel andere delen van het eiland geldt geen aanlijngebod. Een aanlijngebod geldt alleen
binnen de bebouwde kom (aangegeven door de plaatsnaamborden van Schiermonnikoog);
in het Nationaal Park met uitzondering van het Noordzeestrand;
op Het Rif.
Het is echter op het hele eiland verboden dat honden achter andere dieren aangaan, deze opschrikken of schade aanrichten aan dieren of aan rust- of verblijfsplaatsen van dieren (zoals nesten of holen).

Terschelling
Honden
Op het strand  en in het bos op Terschelling mogen honden het hele jaar los lopen. Op de rest van het eiland, ook in het duingebied, moeten honden aan de lijn.
Het is echter op het hele eiland verboden dat honden achter andere dieren aangaan, deze opschrikken of schade aanrichten aan dieren of aan rust- of verblijfsplaatsen van dieren (zoals nesten of holen).
Verspreid over het eiland ligt ruim 200 kilometer aan overharde paden, die geschikt zijn als wandelpad. Daarvan is 30 kilometer speciaal ingericht als natuurwandelpad. Staatsbosbeheer heeft zeven paaltjeswandelingen uitgezet
Terschelling kent ook een lange afstandswandeling van 43 kilometer. De route staat beschreven in de gids Terschelling, een landschapsverkenning te voet van Kim van Dam en Freek Zwart.

Wandelaars

Terschelling laat zich ook prima te voet ontdekken. En met ruim 250 kilometer aan wandelpaden en onverharde wegen zijn de mogelijkheden er eindeloos. Vanuit elke accommodatie ben je binnen een minuut in de natuur.

Terschelling beschikt over een uitgebreid wandelnetwerk voorzien van knooppunten. Alle mogelijkheden zijn beschreven in een gidsje (http://www.webwinkelterschelling.nl/576169/wandelen-op-terschelling). Hierin staan ook de paaltjesroutes van Staatsbosbeheer beschreven. Daarnaast is er het boekje Waddenwandelen. Hierin staan 3 door Wandelnet ontwikkelde wandelroutes van 11, 16 en 20 kilometer beschreven. Deze zijn goed gemarkeerd en bovendien is daarvan een GPS-track beschikbaar.

Uiteraard zijn alle routes ook in te korten of naar eigen wens aan te passen. Want op Terschelling mag men overal – oerol op z’n Terschellings – wandelen. 

Paarden

 • Op Terschelling is het toegestaan 365 dagen per jaar op het strand te rijden met een paard.
 • Er ligt op Terschelling meer dan 100 kilometer aan ruiterroutes (75 km gemarkeerde ruiterpaden en ruim 30 km strand waar je kunt rijden).
 • Terschelling heeft een van de breedste stranden van Europa. Op het strand van Terschelling is er ruimte genoeg voor ruiters. Zelfs in het hoogseizoen kun je rustige tochten maken.
 • Het landschap op Terschelling is heel gevarieerd. In twee uur kun je alle landschappen doorkruisen (bossen, duinen, strand, polder, dorpjes, cranberryvelden …..?)
 • Terschelling heeft een ongekend breed aanbod van hippische mogelijkheden:

o   Individuele ritten (onder begeleiding) o.a. op Friese paarden en IJslanders
o   Huifkartochten
o   Paarden coaching
o   Zwemmen met paarden
o   Men tochten
o   Ponytochten voor kinderen
o   Dressuurwedstrijden
o   Diverse stallingsmogelijkheden voor privépaarden
o   Diverse hippische evenementen

Texel
Honden moeten op de bewaakte strandgedeelten van Texel worden aangelijnd van de laatste week van juni tot de eerste week van september. Verder mogen ze het hele jaar los naast de baas lopen op het strand.
Van 1 september tot 1 maart mogen honden in een aangegeven deel van de duinen los lopen

Vlieland
Honden mogen ze het hele jaar los lopen op het strand van Vlieland.
Op mooie dagen moet u vanzelfsprekend wel rekening houden met badgasten zonder honden. Laat uw hond vantevoren goed uit, neem poepzakjes mee en houdt uw hond onder appèl.
In het oostelijk deel van Vlieland (ook in het bos rond het dorp Vlieland) mogen honden ook los lopen. In het westelijk deel van het bos rond het dorp moeten honden aan de lijn. Dit wordt aangegeven met bordjes. Ook in het dorp zelf geldt een aanlijngebod.