De meeste strandpaviljoens zijn winterklaar

Op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland hebben Rijswaterstaat, de kustwaterschappen en de kustgemeenten ermee ingestemd dat seizoensgebonden strandpaviljoens deze winter eenmalig op het strand mogen blijven staan. Dit in verband met gederfde inkomsten door corona: door te ‘overwinteren’ kunnen ondernemers besparen op de kosten voor het op- en afbouwen van hun paviljoens. Om de waterveiligheid en nautische veiligheid te waarborgen zijn hieraan strikte voorwaarden verbonden. De meeste strandpaviljoenhouders houden zich hieraan. In een aantal gevallen zijn het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat genoodzaakt over te gaan tot handhaving.

Lees verder bij de bron: Hoogheemraadschap van Delftland

Foto: Eugeniya Belova