Zandmotor populair onder recreanten

Zandmotor populair onder recreanten
Onderzoek van Wageningen Environmental Research wijst uit dat recreanten graag naar de Zandmotor komen. Deze kunstmatige zandbank ligt voor de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin en staat bekend als een plek vol rust en ruimte, met een schoon strand en prachtige lagune om te kitesurfen. Deelnemers aan het onderzoek beoordelen de Zandmotor met een score van een 8,2.

Bouwen met de natuur
De Zandmotor heeft de vorm van een schiereiland en werd in 2011 aangelegd tussen Ter Heijde en Kijkduin. Het experiment richtte zich niet op het verbreden of ophogen van het strand. In plaats daarvan is er maar liefst 20 miljoen kubieke meter zand neergelegd. Door de stroming moet dit verder verspreid worden. Deze natuurlijke processen worden zo gebruikt om de stranden en duinen op een veilige breedte te houden. Wat de Zandmotor zo uniek maakt, is dat er met het water wordt gewerkt in plaats van tegen deze natuurkracht in te gaan. Doordat de natuur het zand op de juiste plek legt, wordt de Zandmotor voor mens als dier een mooie plek. Na tien jaar Zandmotor is bewezen dat deze aanpak daadwerkelijk zorgt voor een bredere kustzone. Een bijkomend voordeel is dat dit kansen biedt voor recreatie en natuurontwikkeling. Het experiment blijkt succesvol en internationaal een inspiratiebron. Zo is er vorig jaar ook een zandmotor aangelegd bij het Britse Norfolk om erosie tegen te gaan.

Zwemmen, zonnen en kitesurfen
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en laat zien dat de Zandmotor meer mensen trok in 2019 en 2020 dan in 2015. Op basis van tellingen van infraroodsensoren die zijn aangebracht bij de vijf aanliggende strandslagen wordt het jaarlijks aantal recreanten geschat op minstens 525.000. Met een mobiel abonnement met data kun je terwijl je onderweg bent alvast een kijkje nemen op de website om te zien of het druk is op het strand. De populairste activiteiten zijn wandelen met of zonder de hond, zwemmen, zonnen, ontspannen op een terrasje en kitesurfen. Het aandeel kitesurfers is flink gestegen in vergelijking met 2015. Er kan veel stroming staan bij de Zandmotor, dus hou altijd rekening met je eigen veiligheid als je het water in gaat.

Broedseizoen
Het onderzoek wordt meegenomen in de brede beleidsevaluatie van 2021 door de gemeente Zuid-Holland. Eén van de aanbevelingen is dat een deel van de Zandmotor wordt afgesloten voor natuurontwikkeling tijdens het broedseizoen. Niet alleen spraken de onderzoekers met recreanten, maar ook andere stakeholders kwamen aan het woord, zoals Stichting Duinbehoud. Een woordvoerder van de stichting geeft aan zich zorgen te maken over het toenemende aantal paramotoren en drones en de gevolgen daarvan op de natuur. Er wordt onder andere nu geopperd om bepaalde gebieden in het broedseizoen af te zetten met paaltjes en lijnen. Zo weten recreanten dat dit gebieden zijn waar vogels broeden die niet mogen worden verstoord.