Het college heeft nieuwe regels vastgesteld rondom het hondenbeleid. Naast het strand wordt ook een deel van Park De Wittenburg aangewezen als losloopgebied en wordt in Park De Paauw de restrictie van het broedseizoen losgelaten.

Lees verder bij de bron: wassenaar
Foto door Rosalie Barley op Unsplash