Tijdelijke afsluiting buitendijks fietspad Zeedijk/Kreverhille

Voor de kust ter hoogte van de Kop van Ossenisse verlaagt aannemer Van Oord in opdracht van Provincie Zeeland een bestaande strekdam en plaatst op termijn een palenrij op de Plaat van Ossenisse. Door deze maatregelen komt meer zand en voedselrijk slib op de plaat. Een nieuwe plek voor planten en vogels. Zo verbeteren we de kwaliteit van de natuur.

Lees verder bij de bron: Provincie Zeeland