Strandhuisjes tussen Dishoek en Vlissingen worden mogelijk niet teruggeplaatst

Het Waterschap Scheldestromen betwijfelt of de slaap- en daghuisjes tussen Dishoek en Vlissingen in maart teruggeplaatst kunnen worden. Het strand is daar te smal, mede doordat er geen zandsuppletie mogelijk was door de stikstofproblemen, en is nu door de storm Ciara nog smaller geworden.

Lees verder bij de bron:  omroepzeeland