STIKSTOFNEERSLAG: DUINBEHOUD PAKT HET AAN

Stikstofneerslag is de grootste bedreiging voor de natuur in onze duinen. Door stikstof raken de van nature relatief voedselarme duinen overwoekerd met o.a. duinriet en braam. Oorspronkelijke duinflora, kruiden en insecten verdwijnen en de biodiversiteit holt achteruit. Het effect daarvan zie je in de duinen, waar de natuur verruigt en vergrast.

Lees verder Hier
Foto: Fotograaf Ronald van Wijk