Statenfracties willen eerst onderzoeksresultaten voor zoutwinning begint

De Friese Statenfracties van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben vragen aan het college gesteld over de zoutwinning onder de Waddenzee door het bedrijf Frisia. De fracties vinden dat eerst de resultaten van een onderzoek en een nulmeting bekend moeten zijn, voordat Frisia met de mijnbouw begint. Frisia wil echter al op 1 mei beginnen.

Lees verder bij de bron: Omrop Fryslân