Rijkswaterstaat-monitoring laat zien: minder zwerfafval op strand en drijvend op zee

Zwerfafval in zee en langs de kust, wie kent de beelden niet. Afval kan schadelijke gevolgen voor het ecosysteem en negatieve gevolgen voor de mens hebben. Nederland werkt in OSPAR verband (Oslo-Parijs conventie) actief samen met landen in het Noordoost-Atlantische Oceaangebied om zwerfafval te verminderen.

 

Als beheerder van het Nederlandse deel van de Noordzee houdt Rijkswaterstaat zich bezig met maatregelen voor het terugdringen van het afval en met de monitoring van afval op de kust en in zee. De monitoringsrapportages over de periode 2015-2020 laten significante afnames zien van het strandafval en van plastic deeltjes in de magen van Noordse stormvogels.

Lees verder bij de bron: Rijkswaterstaat
Foto: Rijkswaterstaat