Laat u uw paviljoen deze winter op het strand staan? Aon adviseert u graag!

Risico-adviseur Aon, partner van Strand Nederland, geeft u graag het juiste advies.

Als strandpaviljoenhouder heeft u flink wat omzet gemist door de maatregelen in verband met het coronavirus. In veel gevallen gaat dat om een grote schadepost. Het kabinet heeft zich dit ook gerealiseerd. Daarom hebben zij een eenmalige steunmaatregel afgekondigd, om de Nederlandse strandpaviljoenhouders tegemoet te komen.

Alle paviljoens mogen tijdens de komende winter (2020 - 2021) onder bepaalde voorwaarden op het strand blijven staan. Daarmee bespaart u zich de kosten van af- en opbouw, transport en opslag van het paviljoen; dan hebben we het al snel over € 50.000 – 60.000. Of u daadwerkelijk gebruikmaakt van deze mogelijkheid, is uiteraard aan uzelf.

Voorwaarden bij de steunmaatregel
Zoals hiervoor al aangegeven, betreft de steunmaatregel alleen het laten staan van het strandpaviljoen. Om precies te zijn: het laten staan van het hoofdgebouw, inclusief de eventuele steenschotten eromheen. Die steenschotten zorgen er immers voor dat de wind de zandbodem onder de containers niet uitholt. Uw paviljoen mag tijdens de wintermaanden niet open voor gasten.

Daarmee is de maatregel gericht op het besparen van kosten, niet op het realiseren van extra omzet. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat, net als tijdens de zomermaanden, de aansprakelijkheid voor eventuele schade bij u als ondernemer ligt.

Keuze maken
Hoe maakt u deze keuze voor uw eigen paviljoen(s)? Gespecialiseerd adviseur Dick Boereboom van Aon komt al meer van vijftien jaar bij vele strandpaviljoens over de vloer en heeft het volgende advies: “Zorg dat u de voor- en nadelen van zowel het laten staan als het opslaan van uw paviljoen goed tegen elkaar afweegt. Ga na welke risico's u op de betreffende locatie loopt en wat uw verzekering dekt en weeg dit af tegen de kosten en risico’s van af- en opbouw, opslag en transport.”

Juiste verzekering
Dick Boereboom vervolgt: “Zorg in ieder geval dat u een speciale verzekering voor strandpaviljoens heeft, zoals het Strandverzekeringenpakket. Dit pakket is afgestemd op de wensen en behoeften van u als strandpaviljoenhouder en biedt een passende dekking, die u bij een gewone gebouwenverzekering vaak niet vindt.”

Dekking tijdens de wintermaanden
Heeft u uw strandpaviljoen via Aon verzekerd bij OOM Verzekeringen? Dan is uw paviljoen ook tijdens de wintermaanden verzekerd volgens de geldende voorwaarden. Schade aan of diefstal van audiovisuele apparatuur, alcoholhoudende dranken en tabakswaren vallen overigens niet onder de dekking, laat die dus niet onbeheerd achter. Daarnaast is het belangrijk dat u alle apparatuur uitschakelt en de stekkers uit het stopcontact haalt.

Houd er rekening mee dat stormschade wel onder de dekking van de verzekering valt, maar schade aan het paviljoen door opgestuwd zand niet. De verzekeraar ziet dit als bedrijfsrisico voor een strandpaviljoenhouder. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het weghalen van ontstane zandophopingen tegen uw paviljoen, ter voorkoming van schade.

Premie blijft gelijk
Blijft uw strandpaviljoen deze winter op het strand staan? De premie van uw verzekering blijft gelijk. Alleen als u kiest voor een extra module voor het risico van het zeewater, geldt een extra premie. In het kader leest u meer over deze dekking.

Aanvullende dekkingsmogelijkheid tegen het risico van zeewater

Als uw paviljoen normaal gesproken alleen in de zomermaanden op het strand staat en er voldoende afstand is tot de zee, heeft u het zeewaterrisico wellicht niet standaard meeverzekerd. U kunt ervoor kiezen om dit risico voor de wintermaanden wel mee te verzekeren. De kans op springtij is in januari en februari immers het grootst; en ook in andere wintermaanden is dit risico groter dan in de zomer. Voor deze aanvullende dekking geldt een extra premie. We adviseren u om de dekking zo snel mogelijk af te sluiten, om te voorkomen dat het zeewater u verrast voordat u uw verzekering hierop heeft aangepast. Overigens geldt deze dekking op het strand alleen als u ook voor de winterperiode een geldige vergunning heeft; en alleen in combinatie met de dekkingen voor brand- en stormschade.

Wij denken met u mee
Wilt u met een gespecialiseerde adviseur overleggen over de keuze om uw paviljoen wel of niet op het strand te laten staan deze winter? Of wilt u zorgen voor een goede verzekeringsoplossing, die uw risico’s dekt terwijl u niet betaalt voor dubbele dekkingen?

Vrijblijvend advies
Neem dan contact op met Dick Boereboom, via dick.boereboom@aon.nl of 06 250 864 40. Hij helpt u graag. Of bezoek de website van Aon voor meer informatie.