Jutters, ondernemers en gemeente houden Noordwijk gezamenlijk schoon

Jutten voor een betere wereld

Een schoon strand is altijd het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van gemeente, bezoekers en ondernemers. In Noordwijk werken gemeente en jutverenigingen samen aan een schoon strand, met een beetje wind in de rug van de strandondernemers. Strandcoördinator Cees Kraijenoord is trots op wat de gemeenschappelijk inspanningen opleveren. “Het is sommige dagen bijna niet meer leuk te jutten omdat er bijna niets meer op het strand ligt.”

 

“Gemeente, bewoners, bezoekers én ondernemers zijn
belangrijke schakels om jutten te stimuleren”

 

Cees Kraijenoord is strandcoördinator bij de gemeente Noordwijk. “De haarlemmerolie tussen de gemeente, de bezoekers en de ondernemers op en langs de kust”, vat hij zijn rol zelf samen. “Dat betekent dat ik me ook bezig houd met de jutters langs het strand van Noordwijk.” De gemeente Noordwijk is ontzettend blij met de betrokken bewoners en ondernemers die helpen het strand schoon te houden. Kraijenoord: “De bewustwording neemt snel toe. Alle berichtgeving over de plastic soep die opgeruimd moet worden en onze rol daarin zet de mensen aan het denken over hun eigen afval. Daar dragen wij als gemeente weer aan bij. Zo zijn we naar scholen en winkelcentra gegaan om daar een tegel te plaatsen met de tekst ‘De zee begint hier’, daardoor zien mensen sneller in dat hun gedrag daar, gevolgen heeft voor de natuur. De gemeente werkte daarnaast mee aan de realisatie van de Bubble Barrier in de Rijn bij Katwijk. Een initiatief van de coastbusters die nog meedongen in een internationale innovatiewedstrijd met dit idee. De Bubble Barrier is een ‘scherm’ van luchtbelletjes vanaf de bodem dat ervoor zorgt dat plastic niet de zee indrijft en bijtijds opgeruimd kan worden.”

 

Naast de gemeente, de bewoners en de bezoekers, zijn de paviljoenhouders in Noordwijk een belangrijke schakel om jutten en het opruimen van afval top of mind te krijgen bij bezoekers. Kraijenoord: “De jutclub We Are Nature heeft contact met de paviljoenhouders. Verschillende paviljoens dragen hun steentje bij. Bijvoorbeeld door afval in te nemen van jutters en ze voor een volle zak een kop koffie of een ijsje te geven. Dat werkt heel positief. Huis ter Duin hier in Noordwijk heeft zelfs speciale chocoladerepen met een wikkel waarop ‘goed bezig’ staat als een bedankje voor de jutters. We maken er met zijn allen iets positiefs van. En de resultaten zijn er naar. Het is sommige dagen bijna niet meer leuk om te jutten omdat er zo weinig ligt. Kinderen die een ijsje willen verdienen storten zich dan op het kleinste peukje. Minder leuk voor hen, maar wel een teken dat jutten goed werkt als we allemaal een beetje bijdragen.”

 

Voorkomen en genezen

Die bewustwording vertaalt zich in een actieve jutterscultuur in Noordwijk. “Jutters Noordwijk werkt op het strand en de Z-ambassadeurs, of zwerfafvalambassadeurs, ruimen vrijwillig zwerfafval op in Noordwijk zelf om te voorkomen dat afval het strand bereikt. Gezamenlijk maken zij echt een verschil.” Natuurlijk blijft er, zeker op mooie dagen, nog een wereld te winnen volgens Kraijenoord. Hij ziet dat bezoekers zich makkelijk laten beïnvloeden door het gedrag van anderen. Dat werkt vaak positief als bezoekers anderen het strand schoon zien houden, als gemeentes en ondernemers mensen oproepen mee te werken aan een schoner strand én als jutters het strand actief opruimen, maar het heeft ook een keerzijde wanneer badgasten het sléchte voorbeeld geven.“De 25+ dagen, dan is het zo druk en vol, dan is er eigenlijk geen houden aan. Wij krijgen het nog wel voor elkaar de prullenbakken niet te vol te laten worden, maar ik merk dat de houding van het publiek dan ook verandert. Ze kijken niet goed of een prullenbak vol is en zetten hun troep ernaast terwijl het nog in de afvalbak zou passen. Als de eerste daarmee begint, zet de volgende het er ook naast. En voor je het weet heb je uit die gemakzucht een grote berg afval die zich met een beetje wind zal verspreiden over het strand. Daarnaast waait er ook vanuit het dorp zelf afval het strand op en spoelt er natuurlijk het nodige aan. Hoe hard we ook werken, het is nooit helemaal te voorkomen.”

 

“De status van Kuuroord, helpt denk ik in de motivatie
het strand van Noordwijk nóg schoner te houden”

 

Positieve inspanningen

De inspanningen van de jutters zullen altijd welkom zijn, maar Cees Kraijenoord ziet vooral positieve ontwikkelingen als hij vooruitblikt naar de nabije toekomst. “Het zijn niet alleen de bezoekers, ondernemers en de gemeente die zich steeds bewuster zijn van hun rol, het is de hele samenleving,. Noordwijk is bijvoorbeeld echt een congresstrand met goede faciliteiten. We krijgen hier heel veel bedrijven op bezoek. Ik zie steeds vaker dat ze in de pauze tussen congres en diner met een groep even wat afval jutten omdat het bij die bedrijven, hun missie en hun medewerkers hoort iets terug te geven aan de maatschappij. Dat vind ik heel positief. En het is niet voor niets dat we hier in Noordwijk de kuuroordstatus hebben gekregen als tweede plek in Nederland. Dat komt door de schoonheid en de kwaliteit hier aan de kust. Daar zijn we trots op en ik denk dat het zeker helpt bij de motivatie het hier nóg schoner te houden, ook al is de verwachting dat de druk van het toerisme de komende jaren alleen nog maar zal toenemen.” De gemeente heeft daarin een faciliterende rol. Kraijenoord: “Het is onze taak goed te luisteren naar wat de jutters nodig hebben aan materialen en daar voor te zorgen. Als ze zelf ideeën hebben voor materialen die het jutten makkelijker maken, denken we daarin graag mee. Het is zo’n mooi initiatief dat iedereen voor het strand wil zorgen, dat moeten we als gemeente Noordwijk koesteren. Je hebt elkaar gewoon hard nodig.”