In de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert de provincie Fryslân in 12 projecten op de Friese eilanden. Het gaat om een bedrag van ruim € 178.000,-. Met deze bijdrage wordt ruim € 587.000,- op de eilanden geïnvesteerd.

Lees verder bij de bron: Ameland
Foto: Strand Nederland