Bescherming van de natuur op de stranden en een natuurlijker strandbeheer. Dat zijn de doelen van de nieuwe werkgroep Strand en Zee van Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO). De werkgroep is van start gegaan met twintig tot dertig vrijwilligers, die zich voor deze doelen willen inzetten.

Lees verder bij de bron: eilandennieuws
Photo by Ishan @seefromthesky on Unsplash