Duinen Levend Landschap, een prachtboek over de Duinen!

Net verschenen, speciaal voor alle duinliefhebbers: ‘Duinen Levend Landschap’. Een mooi en informatief boek over wat zich afspeelt in het duingebied. Over het ontstaan van de duinen, de planten en dieren die er leven, kustverdediging en waterwinning. Informatieve teksten en prachtige natuurfoto’s wisselen elkaar af in dit boek van Stichting Duinbehoud.

 

Het duingebied is het meest natuurlijke stukje natuur van ons land. En met ongeveer 400 km2 ook het grootste aaneengesloten natuurgebied. Dat is maar iets meer dan 1 procent van de totale oppervlakte van Nederland, maar met een grote biodiversiteit: maar liefst 140 van de ongeveer 190 broedvogelsoorten broedt in de duinen. En de helft van de Nederlandse dagvlindersoorten heeft er zijn leefgebied. Van de meer dan 15.000 kilometer Atlantische kust in West-Europa, bestaat maar liefst 3.000 kilometer uit duinen. Daarvan ligt zo’n 250 kilometer langs de Nederlandse kust.

Duinen onder druk    

Helaas zijn de bedreigingen voor de natuur in ons land groot. Steeds meer mensen zoeken ontspanning op de stranden en in de duinen en op de aangrenzende campings, bungalowparken en in zomerhuisjes. Grote parkeerplaatsen in de duinen moesten de dagrecreatie naar het strand bevorderen. Deze activiteiten bedreigen de plantengroei. Sommige planten – vooral (korst)mossen – zijn erg gevoelig voor betreding. Schuwe en kwetsbare dieren hebben ook te lijden van het massatoerisme. De bouw van bungalowparken in het duingebied maakt hun leefgebied steeds kleiner. Daardoor zijn sommige dieren bijna uit de duinen verdwenen, zoals de nachtzwaluw.

Duinbehoud komt op voor de duinen

Stichting Duinbehoud zet zich in om de duinen en strand te behouden als natuurgebied en waar mogelijk te herstellen. Met uw steun zorgen wij voor behoud en versterking van de rust, ruimte en natuur. Wilt u het werk van Duinbehoud steunen? Dan kunt u voor maar € 27,50 per jaar donateur worden. U ontvangt dan het boek ‘Duinen: Levend Landschap’ en vier keer per jaar ‘DUIN’, een prachtig tijdschrift met veel informatie over en foto’s van het duingebied.

 

U kunt ‘Duinen Levend Landschap’ ook bestellen via de webshop op www.duinbehoud.nl

 

‘Duinen Levend Landschap’ is gesubsidieerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

EINDE PERSBERICHT
Foto: www.duinbehoud.nl