Collegevragen in zaken voortgang jaarrond strandpaviljoens en verduurzaming

In de zomer van 2022 heeft de Westlandse VVD aandacht gevraagd voor het realiseren van jaarrond strandpaviljoens aan de Westlandse kust.
Het college gaf destijds aan dat jaarrond paviljoens bij kunnen dragen aan de toeristische ontwikkelingen van Westland, maar dat het in de realiteit lastig is omdat rekening dient te worden gehouden met de eisen en wensen van hogere overheden (Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, Provincie) en andere belanghebbenden zoals natuurorganisaties. Daarnaast is het lastig te voorspellen welke gevolgen jaarrond bebouwing en een toename van verkeersbewegingen op onze duingebieden hebben.
Lees verder bij de bron: westlanders.nu
Photo by Federico Giampieri on Unsplash