Ameland en duurzaamheid: al jaren een goede combi

Ameland wil in de toekomst op een duurzame manier in zijn eigen energiebehoefte voorzien. Amelanders vinden dat belangrijk omdat ze dicht bij de natuur leven. Daar komt bij: een eiland is een prachtige omgeving om nieuwe technieken in praktijk te brengen. Omdat het een eiland is, kun je goed zien wat er gebeurt en wat het oplevert. Het werkt als een soort proeftuin. Ameland wil voorop lopen in verduurzaming.

Samen met de gemeente en een groot aantal bedrijven hebben Amelanders al heel wat duurzame projecten gerealiseerd. Hier een voorbeeld van een project dat al jaren in bedrijf is (Zonnepark Ameland) en een project dat binnenkort van start gaat (Tidal Kite).

Zonnepark Ameland
Zonnepark Ameland was bij de opening in 2017 een tijd lang het grootste zonnepark van Nederland. Ten noorden van Ballum, op een stuk land bij het vliegveld, zijn op tien hectare 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Op jaarbasis produceert Zonnepark Ameland genoeg voor het elektriciteitsgebruik van alle 1.700 huishoudens op het eiland.

Getijdenenergie met de Tidal Kite
Ameland heeft al langer de wens om energie op te wekken uit de beweging van het getij (eb en vloed). Tussen de eilanden stroomt elke keer bij vloed enorm veel water de Waddenzee in en bij eb er weer uit. Qua hoeveelheid: ongeveer tien keer zoveel als uit de Nederlandse rivieren de zee in stroomt!

Het bedrijf SeaQurrent heeft een spectaculaire techniek ontwikkeld om de stromingsenergie van het water om te zetten in elektriciteit. Een schaalmodel van de ‘Tidal Kite’ is al getest in het laboratorium. Nu krijgt Ameland de primeur voor de eerste test op ware grootte. Daarbij wordt ook gekeken of er ecologische effecten zijn.

De Tidal Kite is een metalen onderwatervlieger van 12 bij 8 meter. Net als bij een vlieger in de lucht genereert dit gevaarte een trekkracht als het van links naar rechts door het water vliegert (met slagen van zo’n 100 meter lang). Die trekkracht wordt omgezet in elektriciteit en dat wordt direct aan het stroomnet geleverd. Een groot voordeel is de voorspelbaarheid van het getij, en dus van de energieproductie: zomer en winter, dag en nacht. Veel Amelanders zijn geïnteresseerd in deze spectaculaire techniek. Gemeente Ameland volgt het project van SeaQurrent op de voet en probeert te helpen waar dat nodig is. Neem eens een kijkje op de website van SeaQurrent:

www.seaqurrent.com.

Duurzaam Toerisme
Naast duurzame energie wordt er ook gekeken naar duurzaam toerisme. Dit is een belangrijke trend in de toeristische sector. Naast het belang van de economie wordt juist ook de ecologie en de leefbaarheid heel belangrijk. Bij duurzaam toerisme wordt er gezocht naar een goede balans tussen deze drie componenten. Hierbij is samenwerking tussen gemeente, ondernemers, inwoners en andere stakeholders essentieel.

Op Ameland is toerisme de belangrijkste inkomstenbron en dat komt natuurlijk voornamelijk vanwege de prachtige natuur, de mooie stranden, rust en ruimte van het eiland. Hier moeten we dus ook zeer zuinig mee omgaan. Dat betekent dat we goed moeten nadenken over het reizen naar Ameland en de bewegingen op het eiland. Op Ameland rijden elektrische bussen en ook is er meer dan 100 kilometer aan fietspaden waardoor je volop van de prachtige natuur kunt genieten.

Accommodaties en gastronomie spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid door bijvoorbeeld gebruik te maken van duurzame energie, waterbesparende middelen, afvalscheiding maar ook door gebruik te maken van lokale producten. Dit laatste wordt op Ameland gevormd door het Amelands Product welke door veel restaurants gebruikt worden op de menukaart. Zo is er kaas, ijs, kroketten van Amelander rundvlees, meel, mosterd en meerval.

Recreatie op het eiland gebeurt zoals gezegd door middel van genieten en beleven van de prachtige omgeving. Juist door de toeristen te laten genieten van de natuur en cultuur, wordt de waardering ook groter en komt er draagvlak voor behoud van de natuur. Belangrijk is dat we de beleving van onze gasten zo inrichten dat de natuur niet wordt aangetast. Er worden bijvoorbeeld met elektrische wagentjes ecosafari’s gehouden, je kunt met een gids een wadwandeling maken, zodat je leert over het wel en wee van het wad en je kunt genieten van de heerlijke schone stranden. Ameland heeft al 35 keer de blauwe vlag ontvangen en streeft er ieder jaar naar het schoonste strand te zijn. Al met al een eiland om trots en zuinig op te zijn en dat laatste doen we dan ook graag, samen met onze gasten!