Suudwest opnieuw slachtoffer strandval


Het Suudwest van Ameland is opnieuw slachtoffer van strandval. Vrijdagmorgen verdween er weer een stuk van het strand in zee. Het wegzakken van zand van het strand komt daar regelmatig voor. In maart en november 2017 was het rechts van de lanceringsplek van de paardenreddingboot te zien.
Lees verder bij de bron: persbureau-ameland

Zelfstandig werkende kok gezocht Strandpaviljoen Badlust – Rockanje


Per 1 april 2020 zoekt Strandpaviljoen Badlust zelfstandig werkende Kok.  Interesse? Meer info: www.werkenophetstrand.nl

Bar medewerker en Bedienend personeel gezocht Beachclub Copacabana – Scheveningen


Werken op een unieke plek op het strand. Je kan bij ons full time, part time, in het weekend, als vakantiebaan of paar uurtjes per week aan de slag?
Voor meer informatie: https://www.werkenophetstrand.nl/jobs/bedienend-personeel-35/
https://www.werkenophetstrand.nl/jobs/bar-medewerker-7/

Keukenhulp gezocht De Jongens – Bergen aan zee


Keukenhulp gezocht Per 1 mei 2020 voor het versterken van het kleine keukenteam. Voor meer informatie: www.werkenophetstrand.nl

Zelfstandig werkende Kok gezocht Strandpaviljoen de Oase in Domburg


Strandpaviljoen de Oase zoekt vanaf 1 februari 2020 een zelfstandig werkende Kok  die hun team wil komen versterken. Voor meer informatie: www.werkenophetstrand.nl

Op Terschelling aangespoeld lichaam na 52 jaar geïdentificeerd


Een onbekende man die in november 1967 aanspoelde op het strand van Terschelling en daar is begraven in een naamloos graf, blijkt een zeeman uit Katwijk te zijn. Dat heeft het coldcaseteam van de politie-eenheid Den Haag donderdag bekendgemaakt na DNA-onderzoek.
Lees verder bij de bron: NU

FLETCHER VERBOUWT SCHEVENINGS KANTOORPAND


Het North Sea Building Scheveningen wordt Fletcher hotel. Het voormalige kantoorpand, dat op slechts 100 meter van het strand van Scheveningen ligt, wordt door hotelketen Fletcher Hotels volledig getransformeerd tot luxe hotel met maar liefst 120 kamers. Het markante kantoorgebouw dat centraal ligt in de populaire badplaats, tegenover het Kurhaus, Holland Casino Scheveningen, de Palace Promenade en achter het AFAS Circustheater, wordt daarmee een fraaie toevoeging aan de reeks unieke Fletcher hotels in Nederland.
Lees verder bij de bron: Entreemagazine

ARTS & CRAFTS AT SEA 2020


Van 12 t/m 14 juni vindt de tweede editie van Arts & Crafts at Sea plaats in Egmond aan Zee. Het belooft een heerlijk relaxed weekend vol hobbyplezier te worden. Je kunt hier workshops volgen, de leukste hobby-artikelen kopen, wandelen langs het strand en nog veel meer. 
Lees verder bij de bron: hobbyhandig

Strandrups mag van gemeente Noordwijk weer gaan rijden


De strandrups van de stichting Outdoor4disabled mag van de gemeente Noordwijk weer het strand op. Er is weer een ontheffing op de APV afgegeven. Met de strandrups rijden vrijwilligers mensen die slecht ter been zijn over het strand. Startpunt is bij Nederzandt aan de Langevelderslag.
Lees verder bij de bron: bollenstreekomroep

Na Wijk aan Zee nu ook Brexit-uitzwaaifeest op strand van Zandvoort


Vandaag wordt de Brexit een feit en stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Eerder besloot men al in Wijk aan Zee om een uitzwaaifeestje te organiseren. Die staat nu gepland op 29 februari. Maar in Zandvoort zwaaien ze al op de ‘grote dag’.De groep verzamelt om 11.00 uur voor het Juttersmu-ZEE-um bij de rotonde.
Lees verder bij de bron: zandvoort.nieuws

Red Bulls scheuren over strand Scheveningen


Waarschijnlijk worden deze dagen in Nederland opnames gemaakt voor een promotiefilm van Red Bull, want de bolides worden op allerlei plekken gespot.
Kijk bij de bron: dumpert

Holwerd aan Zee


Holwerd aan Zee

Doorbraak voor mens en natuur!

Holwerd aan Zee werkt sinds 2013 letterlijk en figuurlijk aan het herstel van de verbinding tussen de Waddenzee en de Waddenkust. Om te beginnen in Holwerd. Via een bevaarbare doorgang door de kwelder en een schutsluis in de zeedijk ontstaat er bij Holwerd een binnendijks getijdengebied met toeristische voorzieningen, natuurbeleving, vogelbroedeilanden, vismigratie, ruimte voor zout adaptieve landbouw en een boulevard met havenvoorzieningen. Holwerd wordt Holwerd aan Zee. Een bruisend kustdorp met een maritieme sfeer waar de Waddenzee weer tegen de terp aan klotst. Net zoals het vroeger was.

Boost voor de Waddenkust
Volgens onderzoekers komen er door Holwerd aan Zee meer banen in de regio en zullen de negatieve effecten van krimp afnemen. Door meer omzet en banen wordt verdere afname van het voorzieningenniveau voorkomen en zullen ook andere dorpen langs de kust mee profiteren. Volgens de maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) zorgt Holwerd aan Zee voor een belangrijke boost voor de hele Waddenkust met ‘het Mooiste Natuurgebied van Nederland’ als voortuin. Het effect is in Holwerd en omgeving nu al zichtbaar. Waren de woningen in 2013 nog nagenoeg onverkoopbaar; nu is de vraag groter dan het aanbod. Hotels zijn weer in bedrijf en de inwoners zijn weer trots op hun dorp.

Een project van onderop
Holwerd aan Zee wordt getrokken door een onafhankelijke werkgroep van vier man uit het dorp. Hessel Hiddema, Theo Broersma, Marco Verbeek en Jan Zijlstra. De werkgroep werkt samen met bewoners, agrariërs, natuurorganisaties en andere organisaties in de omgeving. Stakeholders zijn shareholders geworden en de samenwerkende partijen hebben de ambitie om Holwerd aan Zee in 2023 te realiseren. Op dit moment wordt met hulp van de provincie en andere partners een projectbureau ingericht om het project tot uitvoering te brengen. Ondertussen is de werkgroep druk bezig om de financiering van dit 63 miljoen kostende project rond te krijgen.

Financiering van 63 miljoen
De financiering van Holwerd aan Zee is bijna rond. De kans bestaat dat de benodigde miljoenen begin 2020 op de bank staan. Zo hebben gemeente Noardeast-Fryslân en de provincie Fryslân 15 miljoen euro toegezegd. Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en it Fryske Gea hebben het Droomfonds van de Postcodeloterij met succes gevraagd om 15 miljoen. Daarnaast is er goed overleg met het waddenfonds en ook van het Rijk is een bijdrage gevraagd die in evenwicht is met de inbreng van de andere partijen.

Staande mast
De doorbraak in de dijk maakt Holwerd met staande mast bereikbaar vanaf de Waddenzee. Wadvaarders zijn enthousiast over het plan. Door het getijdenmeer, de voorzieningen en verblijfsrecreatie wordt het gebied voor een brede groep toeristen aantrekkelijk. Dé plek om natuur, cultuur en de historie van het Waddengebied te beleven. En hoewel de uitvoering van het project nog niet is gestart, is Holwerd nu al in trek bij toeristen die de Waddenkust hebben ontdekt. Lekker uitwaaien in een gebied met een dagje Dokkum of Ameland op fietsafstand.

Zachtere dijken als antwoord op de stijgende zeespiegel
Andere maatschappelijke uitdaging is om de zeespiegelstijging op te vangen met brede groene dijken met meerwaarde voor de natuur, aangevuld met golfremmende kwelders. Ambtitie van de werkgroep is om met de klei uit het getijdenmeer een brede multifunctionele waterveiligheidszone aan te leggen waar bewoners en toeristen kunnen genieten van de natuur. Vandaar dat HaZ in gesprek is met de dijkbeheerder om de af te graven klei in te zetten voor zo’n dijk. In plaats van weer een nieuwe asfaltlaag die er over 30 jaar misschien wel weer uit moet.

Holwerd Natuurlijk Boeiend en Bloeiend
Samen met de kwelderbeheerders it Fryske Gea en Staatsbosbeheer werkt Holwerd aan Zee aan een grotere belevingswaarde van de de kwelders en de verbinding met het dorp. Door nieuwe slenken en wandelpaden aan te leggen en door de recreatieve verbinding te versterken met het dorp. Dit wordt gedaan door samen met de boeren bloemrijke akkerranden en bloemenakkers aan te leggen. Vogels en insecten profiteren en wandelaars genieten volop. Boeiend en Bloeiend is ook een project dat de schoolkinderen uit de regio via excursies met de boswachter kennis laat maken met de schoonheid van de kwelders.

Toekomstbestendige landbouw
Met de stijging van de zeespiegel neemt de verzilting toe. Veel boeren langs de kust zien dit als bedreiging. Verzilting is een wereldwijd probleem waarvoor oplossingen moeten worden bedacht. En dit begint bij het leren omgaan met verzilting. Zo zijn op initiatief van Holwerd aan Zee elf boeren en twee natuurbeheerders aan de slag gegaan met het project Boeren Meten Water. Boeren meten zelf het grondwater en bedenken met hulp van Wetterskip Fryslân en Acacia Water oplossingen voor een toekomstbestendige landbouw. Bijvoorbeeld door drainage aan te passen, zoet water te bufferen, anders te telen of door over te stappen op meer zouttolerante gewassen. Als toekomstig exportproduct voor gebieden die nu (wereldwijd) snel aan het verzilten zijn.

 

Living lab voor de ontwikkeling van de Waddenkust
Holwerd aan Zee is tevens een geweldige proeftuin waar onderwijs en omgeving samenwerken aan de ontwikkeling van de Waddenkust. Studenten van MBO, HBO en WO, overheden, burgers, ondernemers, milieuorganisaties en kennisinstellingen onderzoeken samen hoe de ambities van Holwerd aan Zee verwezenlijkt kunnen worden en hoe de Waddenkust hiervan kan profiteren.

De afgelopen jaren hebben zich al ruim 500 studenten ingezet voor het Living Lab. Het dynamische onderzoeksprogramma sluit aan bij onderwijsambities gericht op Design Based Education & Research en praktijk gestuurd onderwijs van bijvoorbeeld NHL/Stenden, Inholland, Van Hall Larenstein, de RUG, Friesland College en Nordwin College.

Grensverleggend
Holwerd aan Zee is een unieke integrale gebiedsontwikkeling van 63 miljoen euro waar veel kennis en expertise wordt opgebouwd, die ook op andere plaatsen kan worden ingezet. Nergens in Nederland wordt met 100% draagvlak in agrarisch gebied de dijk doorgestoken om het zoute water weer naar binnen te laten. Reden voor het Droomfonds van de Postcodeloterij om Holwerd aan Zee te steunen met een bijdrage van 15 miljoen euro. Hoewel de dijk tussen Koehool en het Lauwersmeer moet worden versterkt, komt er bij HaZ toch een dijkdoorbraak. Met een regelwerk om het slib buiten de deur te houden. Voor veel waterbouwers een nachtmerrie, maar HaZ laat zien dat het kan. Nu al wordt nagedacht om de zeedijk te versterken met het slib uit de slibinvang van HaZ. Slib als kans. Zo zou de dijk de komende decennia duurzaam mee kunnen groeien met de zeespiegelstijging.

De Waddenkust ontwaakt
Holwerd aan Zee is een project waar bevolkingskrimp & leefbaarheid, natuurontwikkeling, waterveiligheid, klimaatverandering en voedselzekerheid integraal samenkomen. En dat in een project van onderop! De boeren werken samen en met natuurpartijen in een project om om te leren gaan met verzilting door zeespiegelstijging, klimaatverandering (extremere zomers) en bodemdaling. Ook ondernemers pakken de handschoen op om in te spelen op de toekomst. Holwerd aan Zee heeft bijvoorbeeld al een ruim aanbod van de mooiste vakantiewoningen en B&B’s en ook een fietsenverhuur aan de toekomstige boulevard (de huidige Fiskwei) is al volop in bedrijf.

Dokkum aan Zee
Onderdeel van de volgende fase is de verbinding met het achterland. De vaart richting Dokkum ligt er al, maar moet worden opgewaardeerd tot staande mast route. Zo wordt de voormalige Admiraliteitsstad Dokkum opnieuw verbonden met de Waddenzee en ook het Lauwersmeergebied en de Friese meren zijn straks vanaf het Wad via Holwerd aan Zee bereikbaar. Door de vaarverbinding te versterken met natuurvriendelijke oevers, heeft de verbinding ook een belangrijke meerwaarde voor vogels en vissen. In het bijzonder voor vissoorten die in de Waddenzee opgroeien maar binnendijks in de polders voor nageslacht zorgen.

Ook voor de afvoer van het overtollige boezemwater is de verbinding met de Waddenzee een kans. Het waterschap kan het water straks onder vrij verval spuien op het Wad tijdens eb. Hierdoor lopen de boeren in het gebied minder risico op waterschade.

 

Metamorfose van de pier naar Ameland tot dé groene loper van het Wad
Het onderdeel van de vervolgfase van Holwerd aan Zee dat nu al veel aandacht krijgt, is de transitie van de pier (veerdam) tot dé groene loper van het Wad. Nu is de plek waar de veerboot naar Ameland vertrekt een snelweg met aan het eind het lelijkste parkeerterrein. Gewapend beton en stalen hekken overheersen. Daarom heeft de werkgroep de ambitie om deze veerdam om te toveren tot een recreatief groen verblijfsgebied met attractieve nieuwe functies, zoals een hotel, wellness center, een Waddencentrum, een museum voor Waddenkunst en een getijdenbad. Met iconische architectuur en tegelijk ingepast in het waddenlandschap. De pier kan in potentie één van de mooiste bestemmingen worden van het Waddengebied.

 

Mont Saint-Michel als voorbeeld
Inspiratie voor de metamorfose van de pier bij Holwerd aan Zee komt van de toegangsbrug naar Mont Saint-Michel in Frankrijk. Ambitie is om de nieuwe pier van Holwerd net als in Frankrijk op palen te zetten om zo de oorspronkelijke dynamiek van het water weer terug te brengen. Hierdoor zal de belevingswaarde toenemen en de natuur profiteren. Vissen en vogels profiteren van extra water in de kwelders en door het vergroten van het totale ‘kombergingsgebied’ zal een besparing optreden van het baggeren van de vaargeul naar Ameland. Zo heeft de veerboot minder vertraging en ontstaan er nieuwe kansen voor iedereen. De Provinciale Staten van Fryslân hebben de werkgroep al gevraagd via een motie om zo snel mogelijk los te gaan met de verkenning van de vaarverbinding naar Dokkum en de transformatie van de pier. De vier mannen van Holwerd zijn voorlopig dus nog niet klaar met hun missie.

 

Meer info

Meer info over dit unieke plan is te vinden op de website www.holwerdaanzee.nl.

Inmiddels is er op de NPO ook een HUMAN documentaireover de werkgroep verschenen. Deze docu is terug te zien via: https://www.npostart.nl/2doc/15-04-2019/VPWON_1302494

Boskalis Beach Cleanup Tour 2019

Na twee weken afval ruimen eindigde op 15 augustus de 7e editie van de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee in Zandvoort. Hier werden de resultaten en speciale vondsten van de strandschoonmaakactie onthuld. 2568 vrijwilligers hebben van 1 tot en met 15 augustus de hele Noordzeekust opgeruimd waarbij ze in totaal 10991 kilo afval van de Nederlandse stranden haalden, waaronder meer dan 4935 rietjes en wegwerpbestek.

Sebastiaan Verkade, projectleider Boskalis Beach
Cleanup Tour: “Ik ben ontzettend blij met de inzet van de kustgemeenten, de bijna 50 betrokken strandpaviljoens en natuurlijk de hulp van zoveel vrijwilligers. Samen zorgden we ervoor dat 10991 kilo afval niet meer in zee terechtkomt.” Uit een enquête onder alle deelnemers blijkt dat 98% van de vrijwilligers met plezier heeft
meegedaan en de Tour aanraadt aan anderen. Ook wil 94% volgend jaar weer meedoen. “Dat we een 8.6 krijgen van de vrijwilligers is een kers op de taart,” zegt Sebastiaan trots.

Bakken in het zand – Green Deal

Unieke afvalvoorzieningen aan het strand

Iedereen vindt het prettig om op een schoon strand te verpozen, maar hoe bereik je dat? Elke kustgemeente heeft hierin haar eigen aanpak, die past bij het karakter en de afvalproblematiek van de kustplaats. In 2019 investeerden onder andere de gemeenten Heemskerk, Bloemendaal, Velsen en Zandvoort in nieuwe voorzieningen. Laat u inspireren door deze voorbeelden die wellicht ook een oplossing kunnen zijn om uw strand schoner te houden.

In Heemskerk zorgen de exploitanten in de zomerperiode zelf voor het schoonhouden van het strand. Dit jaar hebben ze een stevig platform gebouwd met daarop een afvaleiland met gescheiden inzameling (glas, papier en restafval). De gemeente heeft het platform daarna voorzien van borden met een dieren en planten zoekkaart en de afbraaktijden van afval. Centrale inzameling werkt op dit strand goed en mensen zijn bereid met hun afval naar de opgang te lopen. De exploitant op het zogezegd “Kruisbergstrand”, Strandvereniging Heemskerck, regelde zelf de financiering en vergunningen voor de bouw en zorgt voor het legen van de containers. De gemeente stelt als voorwaarde dat het strand in de jaarlijkse Strandverkiezingen minimaal 3 sterren behaalt.

Enorme mandala in zand naast pier Wijk aan Zee: “Hoe bijzonder is dit?”


Wie vandaag de Noordpier in Wijk aan Zee bezocht, kon zandkunstenaar Tim Hoekstra in actie zien. Hij toverde het strand naast de pier in een paar uur om in een geometrisch perfect kunstwerk. 
Lees verder bij de bron: nhnieuws