Wethouder Engbert Stroobosscher heeft na vragen van de SP bij de eerste raadscommissievergadering na het zomerreces toegezegd met de aannemer van het strandpaviljoen, bij het stadsstrand, te gaan praten over het moment waarop de bouwactiviteiten beginnen.
Lees verder bij de bron: Veenendaalsekrant