De Nederlandse kust erodeert van nature. Als we daar niet op reageren, dan wordt de Nederlandse kust jaar na jaar stukken smaller. Daarom vult Rijkswaterstaat zand aan met zandsuppleties. Maar hoe beïnvloedt dit de zeereep, oftewel de duinen? En hoe kun je de duinen het beste beheren? 
Lees verder bij de bron: waddenvereniging