Hierbij een korte samenvatting over de voortgang van de begeleidingsgroep Kustpact.

Kustpact en de Barro

In het Kustpact hebben overheden en maatschappelijke organisaties zich vastgelegd op het borgen van een goede balans tussen bescherming en behoud van de kernkwaliteiten en collectieve waarden van de kustzone enerzijds en de ontwikkeling van de kustzone anderzijds.

Lees verder hier