De inloop-infoavond dinsdag 19 november van de ‘Overleggroep Strand Castricum’ begon amicaal met koffie en thee. Daarna begonnen de presentaties van de strategische plannen van de PWN, het Hoogheemraadschap en gemeente, met de aftrap van Nic Grandiek. Allemaal met het doel eens wat verder te komen in de al jarenlange discussie of de strandpaviljoens nu wel of niet op de huidige plaats mogen blijven. 
Lees verder bij de bron: castricummer