De fractie Tonnaer heeft aan het college vragen gesteld over mogelijke zand verstuiving bij het nog aan te leggen stadsstrand nabij de Grote Waal in Hoorn. In de beantwoording van deze vraag geeft het college aan dat recreanten vanaf zomer 2022 gebruik kunnen maken van de oeverdijk als strand. In de jaren daarna volgen alle geplande voorzieningen.
Lees verder bij de bron: onswestfriesland