De Hygiënecode voor de horeca. Hoe zit het ook alweer?

Hygienecode formulieren

Bent u wettelijk verplicht om een Hygiënecode in huis te hebben? Hoe lang moet u de formulieren van de Hygiënecode voor de horeca bewaren? En is een cursus of diploma op het gebied van voedselhygiëne verplicht? Hoe zit het ook alweer? KHN geeft antwoord op al uw vragen over de Hygiënecode.
Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de wetten van voedselveiligheid. Iedere horecaondernemer die eten en drinken bereidt om ter plaatse te nuttigen, is verplicht om volgens de laatste Hygiënecode te werken. In de Hygiënecode wordt eenvoudig omschreven hoe u de voedselveiligheid en hygiëne kunt bewaken.

Hoe werkt u volgens de wet?
Bent u wettelijk verplicht om een Hygiënecode te hebben?

Is een cursus of diploma op het gebied van voedselhygiëne verplicht?

Hoe lang moet u de formulieren van de Hygiënecode voor de horeca bewaren?

Bent u verplicht om de registratieformulieren van de KHN-website of uit het boek te gebruiken?

Meer vragen?
KHN heeft voor u nog meer vragen en antwoorden over de Hygiënecode verzameld. Kijk op khn.nl/hygienecode.

Bron: https://www.khn.nl/nieuwsberichten/2017/01/de-hyginecode-voor-de-horeca.-hoe-zit-het-ook-alweer

België halveert subsidie voor windparken op zee

De 3 windpark projecten op de Noordzee voor de Belgische kust zullen het met miljarden minder subsidie moeten doen. De regeringspartijen hebben een nieuwe update van windenergiewaakhond CREG over de steun aan offshore windenergie besproken. In de update zijn de Nederlandse prijzen in aanbesteding (Borssele 3 & 4) als referentie genomen.
De CREG concludeerde dat nieuwe windparken rendabel kunnen zijn met een ondersteuning van 62 tot 64 euro voor elke megawattuur stroom die wordt geproduceerd.

Dat is de helft van de steun die vorig jaar werd toegezegd aan 2 projecten die nu gebouwd worden. Rentel krijgt 129,8 euro per megawattuur, Norther 124 euro, zo meldt de Belgische krant De Tijd.

Ontwikkelaars zullen meer steun vragen, maar ‘ no pasarán’ 
De Belgische regeringspartijen zeggen tegen De Tijd ze geen oversubsidiëring willen om de druk op de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven te verlichten. De verwachting is dat windparkontwikkelaars toch een hogere subsidie zullen vragen maar “Ze kunnen proberen, maar no pasarán”, klinkt de reactie.

Bron: http://maritiemnieuws.nl/77081/belgie-halveert-subsidie-voor-windparken-op-zee/

Sluis kan niet heen om verplichte verhuur van appartementen

Boulevard De Wielingen in Cadzand-Bad.

OOSTBURG – De Sluise gemeenteraad kan toch maar beter een verhuurverplichting voor een deel van nieuwe appartementen aan de kust instellen. Van de provincie móet het nu eenmaal, benadrukken B en W in een raadsvoorstel.
De provincie verplicht ontwikkelaars van vakantieappartementen sinds afgelopen jaar om minstens een deel van die appartementen te verkopen mét een verhuurverplichting. Dat moet de leegstand van de gebouwen tegengaan. Ontwikkelaars en makelaars zien niets in de plannen: ze wijzen erop dat het de verkoop remt, en daarmee de ontwikkeling van een badplaats als Cadzand-Bad.

Daar zitten nog heel wat plannen voor de bouw van appartementen in de pijplijn.

Een meerderheid van de Sluise gemeenteraad besloot vorige zomer daarom om de verhuurverplichting naast zich neer te leggen. De provincie, die als ‘hoger overheidsorgaan’ dergelijke maatregelen aan gemeenten mag opleggen, dreigt nu echter met juridische stappen. Het college stelt daarom opnieuw aan de raad voor dat voortaan de helft van alle appartementen in een nieuw complex voor minstens 33 procent van het jaar verhuurd moeten worden.

De gemeenteraad praat komende woensdag in commissieverband over het voorstel en besluit er op 23 februari over.

Bron: http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/sluis-kan-niet-heen-om-verplichte-verhuur-van-appartementen-1.6873448

Nieuwe walvis gespot voor Belgische kust

OOSTENDE – Op 22 januari werd voor de kust van Oostende een walvissensoort gespot die zich normaal enkel beweegt in tropische wateren. Dat meldt Natuurpunt. Het gaat om de “kleinste potvis” (Kogia sima), een zeer kleine walvis van een tweetal meter lang met een opvallende rugvin.
De kleinste potvis is een zeer kleine, compacte tandwalvis met een maximale lengte van 2,7 meter en een opvallende rugvin.

De soort komt normaal voor in subtropische en tropische wateren. Een waarneming in de Noordzee is dan ook erg uitzonderlijk.
De waarneming gebeurde aan boord van de Albatros tijdens een trip van Oostende naar de Oosthinderbank om zeevogels en -zoogdieren te spotten in de Noordzee.

Tijdens de trip werden ongeveer 90 bruinvissen gespot, de meest algemene walvissoort in de Noordzee. “Om 14.30 uur werd ter hoogte van de Kwintebank een walvisachtige waargenomen waarvan onmiddellijk duidelijk was dat het niet om een bruinvis ging”, meldt Natuurpunt. Het dier was groter, de vorm van de rugvin stemde niet overeen met die van een bruinvis en ook het gedrag deed niet meteen aan een bruinvis denken.

“De foto’s van het dier werden rondgestuurd naar een aantal experten die, onafhankelijk van elkaar, tot eenzelfde conclusie kwamen: dit dier was een kleinste potvis. De inplanting, vorm en grootte van de rugvin en ook het stompe voorhoofd en de afstand van de rugvin tot de kop bleken voldoende om de determinatie hard te maken.”

In 2011 spoelde voor het eerst een kleinste potvis aan in West-Europa. Dat gebeurde aan de Engelse kust. Het exemplaar werd weer teruggezet in zee.

Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170131_02704801

Werkzaamheden voor klimaatbestendige IJsseldijk van start

Precies 64 jaar na de watersnoodramp is gestart met de dijkversterking van de IJsseldijk bij Gouda. Door klimaatontwikkelingen blijft de waterstand op zee en in de Hollandse IJssel stijgen. Daarom wordt de IJsseldijk bij Gouda de komende jaren op 3 plaatsen versterkt.

Directeur-generaal Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers en hoogheemraad Marco Kastelein van hoogheemraadschap van Rijnland gaven het startsein. Het dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De IJsseldijk bij Gouda voldoet op dit moment niet aan de nieuwe landelijke veiligheidseisen. Bij hoge waterstand is de stad onvoldoende beschermd tegen het water. Daarom wordt de dijk op 3 plaatsen versterkt. De werkzaamheden zijn uiterlijke medio 2018 afgerond. De werkzaamheden vinden plaats midden in stedelijk gebied met beperkte ruimte voor de uitvoering. Samen met de markt is gekozen voor een innovatieve manier om de dijk te versterken. De dijk wordt geïnjecteerd met bindmiddel (soil mix) en met de grond gemengd. Door deze manier van verstevigen is het niet nodig om damwanden te slaan. Mourik uit Groot-Ammers gaat de dijkversterking uitvoeren. 

Jan Hendrik Dronkers: ‘Vandaag start exact 64 jaar na de watersnoodramp een bijzondere dijkversterking bij Gouda. Bijzonder want deze dijk ligt midden in de stad en dankzij slimme innovaties kunnen we de dijk veilig maken volgens de nieuwe normen, zonder veel ruimte in te nemen. Deze innovaties kunnen in de toekomst ook bij andere dijkversterkingen elders in Nederland worden gebruikt.’ 

Marco Kastelein: ‘Leven in Gouda betekent leven met water. Door klimaatverandering stijgt de waterstand op zee en in de Hollandse IJssel. Om de dreiging van de stijgende zeespiegel het hoofd te bieden versterken we de IJsseldijk. Zo houden we Gouda en het achterliggende gebied veilig. Bovendien zijn we erg blij dat wij de wensen van de omgeving mee hebben kunnen nemen om deze veilige dijk ook aantrekkelijk te maken voor bijvoorbeeld een kleine wandeling.’

Wensen bewoners

Bij de verbeteringsplannen is rekening gehouden met wensen van de bewoners. Bij het Weidebloemkwartier wordt de oorspronkelijke ronde vorm van de vijver (een wiel) hersteld. Om de binding van de stad met het water te versterken, wordt het struinpad langs de buitenzijde van de Goejanverwelledijk opgeknapt en doorgetrokken tot aan de begraafplaats. De dijk wordt ingezaaid met een bloemrijk mengsel. 

De IJsseldijk bij Gouda voldoet op dit moment niet aan de nieuwe landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op 3 plaatsen versterkt: Sluiseiland, Schielands Hoge Zeedijk en Goejanverwelledijk. Met de dijkverbetering voldoet de dijk weer aan de nieuwe veiligheidsnormen, speelt het hoogheemraadschap van Rijnland in op het veranderende klimaat en is het achterliggend gebied ook in de toekomst beschermd tegen wateroverlast.

Bron: http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2017/01/werkzaamheden-voor-klimaatbestendige-ijsseldijk-van-start.aspx

Kostenplaatje blokkeert primeur grootschalige opslag groene stroom

iland energieopslagHet Belgische project iLand is voorlopig uitgesteld. iLand zou de opslag van overschotten in de fluctuerende opbrengst van windenergie mogelijk maken. De ontwerpers willen een nieuwe en meer kosteneffectieve planning presenteren.
Soms waait het, soms schijnt de zon. Bronnen van duurzame elektriciteit als wind en zon zijn niet constant. Wisselende opbrengst van energie door natuurlijke variatie kan tijdelijke elektriciteitstekorten op het net veroorzaken bij een hoog aandeel van wind en zon in de energiemix.

Dat is al vanaf 5% windenergie merkbaar, maar zeker bij hogere percentages. De geografische verdeling van de energiebronnen is vaak niet homogeen, waardoor de ene locatie een hoger aandeel wind of zon dan de andere heeft.

Transitie naar duurzame energie is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en zo de opwarming van de aarde te beperken. Een constante stroomvoorziening is echter eveneens noodzakelijk om onze economie te faciliteren. De wetenschap onderzoekt mogelijkheden om dit dilemma op te lossen door elektriciteit op te slaan. Accu’s zijn vooralsnog duur en belasten het milieu​. Een andere mogelijkheid is het omhoog pompen van water in stuwmeren gedurende elektriciteit overschotten, om vervolgens via hydropower die elektriciteit terug te winnen wanneer er een tekort is.

 

De voordelen van PSH

Pumped Storage Hydropower (PSH) hoeft niet duur te zijn, is efficient (tot 87%), en is snel genoeg gebleken om tekorten aan elektriciteit op het net op te vangen. Landen als België hebben echter onvoldoende hoogteverschillen en stuwmeren hiervoor. Denemarken vangt elektriciteitstekorten op met Noorse PSH, via High Voltage Direct Current (HVDC)​ ​kabelverbindingen over de zeebodem. Noorwegen heeft voldoende potentie om de omringende Noordzeelanden tot minimaal 2030 van voldoende PSH te voorzien om fluctuaties door toegenomen wind en zonne-energie op te vangen zonder dat daarvoor nieuwe reservoirs gebruikt hoeven te worden. Daardoor kunnen ook de gevolgen voor de Noorse natuur beperkt blijven​.

Vaak gaat de voorkeur uit naar autonome oplossingen. Het Belgische project iLand biedt een innovatieve oplossing middels een “energie-atol”. In een notendop: stelt u zich een reusachtige badkuip voor in de zee. Vervolgens pompt u die badkuip leeg wanneer u een overschot aan windenergie heeft. Wanneer er gebrek aan elektriciteit is, laat u deze reusachtige badkuip weer volstromen. Met de waterstroom drijft u een grote dynamo aan en ​voilà​, u hebt duurzame elektriciteit. Zo’n constructie heet een valmeercentrale.

 

iLand

iLand is een plan om 5 kilometer uit de Belgische kust, t​er hoogte van Zeebrugge en Wenduine, ​een kunstmatige atol aan te leggen waarmee elektriciteitsopslag mogelijk op de wijze die hierboven is beschreven. iLand zou t​ ot 2500 miljoen kubieke meter zeewater kunnen bevatten, of beter gezegd, wegpompen met overtollige elektriciteit van reeds aanwezige windmolenparken op zee. Die windmolenparken genereren nu gedurende de nacht energie die niet gebruik kan worden omdat de vraag dan laag is. Door opslag middels een energie-atol zou op piekmomenten 450 MegaWatt geleverd kunnen worden aan het elektriciteitsnet.

Hoewel het idee van een valmeercentrale niet nieuw is, zou uitvoering op deze schaal dat zeker wel zijn. Iland zou een mondiale primeur zijn waarmee ​België z​ou aantonen innovatieve oplossingen te kunnen realiseren om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Kanttekeningen

Vragen die je bij het project zou kunnen stellen zijn er natuurlijk ook. Want wat kost zoiets? Wat voor visuele impact heeft iLand op het landschap? Wat zijn de gevolgen voor natuur en milieu?

Critici menen dat de kosten hoog zijn voor een project dat pas relevant is bij meer capaciteit aan windenergie dan momenteel beschikbaar, en dat het rendement onvoldoende is. Voor elke opgeslagen megawatt dient er eerst 1,3 megawatt te worden geïnvesteerd. Hoewel futuristisch, is het project wellicht voor verbetering vatbaar. Mogelijk kan i​ Land ​ ook zelf duurzame energie opwekken door zeewater via de turbines bij hoogtij naar binnen laten stromen, om het bij laagtij weer naar buiten te laten stromen

Kosten worden geschat tussen 1 en 1,5 miljard euro. Geld dat volgens sommigen beter geinvesteerd kan worden in windmolens en zonnepanelen. Bovendien is er de nodige weerstand vanuit een​ ​bewonerscomité nabij de geplande locatie van iLand, met name wegens vermeende visuele “landschapsvervuiling”. Wat gevolgen voor natuur en milieu betreft, ecologisch verantwoorde uitvoering van iLand kan mogelijk het lokale zeeleven bevorderen in plaats van verstoren.

 

Uitstel

Op basis van het kostenplaatje is besloten om uitvoering van iLand uit te stellen in afwachting van herziene planning. Hoewel aanvullend onderzoek verbeteringen kan opleveren, gaat dit besluit voorbij aan het mondiale belang van uitvoerbare technieken om fluctuerende duurzame energiebronnen effectiever te benutten middels opslag van elektriciteit. Is bij voorbeeld kostenvermindering voor latere vergelijkbare projecten als gevolg van opgedane ervaring, de zogenaamde “learning curve” meegenomen in dit besluit?

Ook mogelijkheden voor internationale subsidies voor uitvoering van​ ​iLand dienen onderzocht​ ​te worden. Want hoewel het van economisch belang is om financieel effectieve oplossingen te zoeken voor het klimaatprobleem, is de wetenschap duidelijk over de onwenselijkheid van uitstel van uitvoerbare oplossingen. Het m​eest gerenommeerde wetenschappelijke orgaan betreffende klimaatverandering,​ ​het ​ IPCC, stelt in haar ​Fifth Assessment Report Summary for Policy Makers (2014) ondubbelzinnig vast dat uitstel van maatregelen om klimaatverandering te verminderen leidt tot significant hogere kosten als gevolg van klimaatschade in een later stadium.​ Het is daarom te hopen dat de herziene planning van Iland wel groen licht gaat krijgen.

Serge Mooijman

Download de pdf met alle bronvermeldingen hier.

Bron: http://www.duurzaamnieuws.nl/kostenplaatje-blokkeert-primeur-grootschalige-opslag-groene-stroom/

1.700 KERKEN OVER OP 100 PROCENT WINDENERGIE UIT NEDERLAND

Het inkoopcollectief Energie voor Kerken stapt over op 100 procent Nederlandse windenergie van energieleverancier Greenchoice. Sinds begin 2013 krijgen inmiddels ruim 1.700 kerkgebouwen groene stroom en CO2-gecompenseerd gas van Greenchoice.

Vanaf 2017 komt die stroom uitsluitend uit Nederland, een bewuste keuze van het collectief. Een kwart van de groene stroom komt uit de nieuwe eigen windmolens van Greenchoice aan het Hartelkanaal.

Jeroen Crajé van de begeleidingscommissie Energie voor Kerken: ‘We investeren vol overtuiging in Nederlandse windenergie. Daarmee dragen wij vanuit de kerken actief bij aan het groener maken van ons land. Energie voor Kerken staat voor het gebruik van alleen duurzame energie en heeft daarnaast ook aandacht voor energiebesparing en het verduurzamen van kerkgebouwen.’ Het energiecontract wordt verlengd tot en met 2019.

Ton van der Linden van Greenchoice: ‘De keuze van de kerken voor Nederlandse stroom helpt met het bereiken van ons duurzame doel: 100 procent groene stroom uit Nederland. Greenchoice is daarnaast de enige leverancier die op grote schaal het gasverbruik van klanten compenseert met CO2-compensatieprojecten wereldwijd.’

Bron: http://windenergiecourant.nl/uncategorized/1-700-kerken-over-op-100-procent-windenergie-uit-nederland/

Nijmeegse ondernemer komt met het idee voor een “Stad Strand” aan de Waal

De hotspot waar rust, natuur en stranden samenkomen. Waar kan worden genoten van het uitzicht op Nijmegen aan beide kanten van de Waal en allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden en georganiseerd worden. Dit idee in ingezonden voor de ideeëncompetitie ‘langs de Waal’. De gemeente Nijmegen startte deze competitie om ideeën te krijgen voor negen locaties in het Rivierpark. Op de site kun u uw stem uitbrengen. Het idee met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Een vakjury deelt prijzen uit in de categorieën profit, non-profit en ‘ideeën zonder business case’. De winnende ideeën krijgen een financiële bijdrage of maken kans om grond in gebruik te nemen. De winnaars moeten het geld investeren in realisatie van het idee of in onderzoek of werkzaamheden om het idee werkelijkheid te laten worden.

Voor deze ideeëncompetitie kwam ondernemer Paul Dirks met het idee voor een kleine culturele strandbar aan de Waal. Een nieuwe ontmoetingsplek waar zowel zakelijke als niet zakelijke afspraken kunnen plaatsvinden. Waar ZZP’ers kunnen werken in de open lucht met de vrijheid van de natuur om zich heen, een ideale werksfeer. Vanuit deze hotspot kunnen er allerlei verschillende activiteiten worden georganiseerd. Denk aan beachvolleybal of yoga lessen en uiteraard van alles omtrent zwemmen en wandelen. De bar kan een verzamelpunt zijn voor deze activiteiten maar ook helpen in het meedenken en organiseren van nieuwe initiatieven in dit mooie nieuwe gebied van Nijmegen.

Door de week is de strandtent voor de wandelaars en voor mensen die juist de rust op willen zoeken. In de weekenden zal er meer plek zijn voor optredens en kleine evenementen. De bar zal voornamelijk Nijmeegse producten verkopen. Zo draagt het bij aan het Nijmeegse imago. Het concept is gemaakt op de zomer zodat in de herfst- en wintermaanden de natuur weer volledig zijn gang kan gaan. Kortom een strandtent aan de Waal waar Nijmegen zomers terecht kan om te genieten van de natuur, geschikt voor alle buitengenieters. Een hotspot waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden en dit alles op een open en toegankelijke manier voor iedereen. Stemmen kan HIER online.

Bron: http://www.zekerwel.nl/nieuws/1859-nijmeegse-ondernemer-komt-met-het-idee-voor-een-stad-strand-aan-de-waal

Petitie Stop Brouwerseiland al meer dan 10.000 ondertekeningen

Petitie Stop Brouwerseiland al meer dan 10.000 ondertekeningen

Ouddorp – Brouwerseiland BV wil aan de Brouwersdam een recreatiepark aanleggen. Dubai-achtige eilanden worden opgespoten in een oude werkhaven (de Middelplaathaven). Op de eilanden komen 325 luxe villa’s met eigen aanlegsteiger aan het strand, horecagelegenheden, winkeltjes en theater- en congreszalen. Op woensdagmorgen 1 februari 2017 stond de teller al op 12.937 ondertekenaars. 

De ondertekenaars, inwoners van Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland en andere belanghebbenden kaarten hiermee aan dat zij hebben geconstateerd dat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voornemens is in te stemmen met de aanleg van Brouwerseiland en zij zijn daartegen.
Zij vinden dat de publieke ruimte aan de Brouwersdam beperkt wordt, er gebouwd wordt in een uniek natuurgebied en er een internationale surfspot verloren gaat. Zij constateren dat openbare ligplaatsen voor zeilers verdwijnen en het zicht op de Grevelingen en op Scharendijke teniet wordt gedaan door een hoge geluidswal. Met de petitie verzoeken zij het college van B&W en de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland om af te zien van recreatieve ontwikkeling in de Middelplaathaven aan de Brouwersdam en daarmee dus af te zien van de bouw van Brouwerseiland.

Bron: http://www.igo.nl/nieuws/nieuws/artikel/19206/Petitie-Stop-Brouwerseiland-al-meer-dan-10000-ondertekeningen/

Traumahelikopter landt op strand

Afbeeldingsresultaat voor traumahelikopter op strand

De traumahelikopter is dinsdagavond ingezet geweest in Katwijk. De bemanning uit Rotterdam werd opgeroepen om naar de Boorsmastraat te vliegen om hulp te bieden.
De brandweer, politie en ambulance waren daar al ter plaatse. De bemanning van de traumahelikopter heeft het gevaarte op het strand geparkeerd. De politie heeft de landingsplek veilig gesteld tijdens het incident. Anderhalf uur later kon de helikopter weer vertrekken.
Bron: https://www.rtvkatwijk.nl/2017/01/traumahelikopter-landt-op-strand/

EXTRA CONTROLE OP OPRUIMPLICHT VAN HONDENPOEP

Afbeeldingsresultaat voor hondenpoep bord

De gemeente gaat in de maand februari weer extra controleren op de opruimplicht van hondenpoep. Wie de poep van zijn hond laat liggen, kan rekenen op een boete van 149 euro.
De gemeente heeft in november de opruimplicht aangepast. Voorheen waren er nog drie poepstroken waar de opruimplicht niet gold: aan de noordzijde van de Rijnmond, langs het fietspad aan de Industrieweg en langs het water aan de Overrijn.

Met het opheffen van de poepstroken geldt vanaf 1 november de opruimplicht in de hele gemeente. Ook op het strand. Daar hoefde in de winterperiode niet te worden opgeruimd, maar ook dat gedoogbeleid is door de gemeente geschrapt.

Bron: http://allesoverkatwijk.nl/nl/nieuws/algemeen/extra-controle-op-opruimplicht-van-hondenpoep/

Strandpost Cadzand-Bad verhuist en vernieuwt

De strandpost van de reddingbrigade in Cadzand-Bad verhuist naar een nieuwe plek, centraal vóór de badplaats. In het nieuwe gebouw komen meer faciliteiten en kan beter hulp geboden worden. 
De strandposten aan de Sluise kust zijn nu vaak niet meer dan houten hokjes, vaak bij of zelfs bovenop een strandpaviljoen. Het gemeentebestuur wil die posten meer cachet en zelfstandigheid geven. De koppeling met paviljoens wordt losgelaten: de posten worden zelfstandige gebouwtjes op het strand.

Daardoor is ook de keuze voor de locatie vrijer. In Cadzand-Bad zit de post nu nog bij paviljoen Caricole, aan de oostkant van de badplaats. Sluis en RSG Safety, dat de bewaking in handen heeft, kiezen nu voor een centrale plek op het Cadzandse strand, tussen de paviljoens Caricole en De Piraat.

Door het loskoppelen van de posten en de paviljoens hebben de strandposten meer eigen faciliteiten nodig. In het gebouw komen dan ook kleedruimte en sanitaire voorzieningen. Er komt ook een EHBO-ruimte.

Foto: Ronald den Dekker

Bron: http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/strandpost-cadzand-bad-verhuist-en-vernieuwt-1.6869956/

Escalda wil Kustschool in zomer van 2018

ZUIDZANDE – De West-Zeeuws-Vlaamse scholenkoepel Escalda hoopt nog steeds op een nieuwe locatie een onderkomen voor de nieuwe Kustschool te realiseren. Er moet wel dit jaar duidelijkheid komen.

De Kustschool ontstaat in de zomer van 2018 na de voorgenomen fusie van Het Tij in Cadzand en de Europaschool in Zuidzande. “Als we geen nieuwe locatie vinden, ligt het voor de hand dat de Kustschool in de huidige school in Cadzand komt”, vertelt Escalda-directeur Raymond de Jong. “Maar zo ver zijn we nog niet. We zijn in gesprek met B en W. “Ik heb er hoop op dat we eruit komen. Maar dat hangt mede af van wat er op financieel vlak mogelijk is.”

Thematisch onderwijs

Escalda wil graag een nieuw gebouw, omdat die in Cadzand niet voldoet voor de manier van lesgeven op de Kustschool. Die gaat uit van thematisch onderwijs. Overigens wordt, in aanloop daarnaartoe, nu al op die wijze lesgegeven op de scholen in Cadzand en Zuidzande. Daarnaast wil Escalda graag een centrale plek in West-Zeeuws-Vlaanderen, waardoor de school goed bereikbaar is vanuit Cadzand, Zuidzande, Nieuwvliet (waarvan de school eerder fuseerde met Zuidzande) en Retranchement (waar de school fuseerde met Cadzand).

Bron: http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/escalda-wil-kustschool-in-zomer-van-2018-1.6855526

Natuurorganisaties maken bezwaar tegen komst strandhuisjes op Kijkduin

Strandhuisjes op Kijkduin. Foto: Omroep WestDEN HAAG – Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en AVN hebben bezwaar gemaakt tegen de komst van 35 strandhuisjes op Kijkduin. De gemeente Den Haag gaf vorig jaar de vergunningen af.
In december schreef wethouder Boudewijn Revis in een brief naar de commissie Leefomgeveving dat de vergunningen werden afgegeven. Dat was opvallend omdat een maand eerder oude vergunningen door de rechter waren vernietigd. GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij reageerden verontwaardigd.   

De gemeente besloot om samen met twee ondernemers in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak. Omdat deze procedure lang kan duren, werd meteen een voorlopige voorziening aangevraagd. De gemeente rechtvaardigde het afgeven van nieuwe vergunningen met het feit dat de strandhuisjes door de gemeenteraad tot twee keer toe zijn geakkoordeerd. Ook liep de verhuur afgelopen zomer volgens de gemeente storm en was er geen onvrede.Ongepast

Volgens de natuurorganisaties is het afgeven van de vergunningen door de gemeente in strijd met het ondertekenen van het nationaal Kustpact, dat gaat over de toekomst van de Nederlandse kust.

Ook vinden de organisaties dat de komst van de huisjes ingaat tegen het beleid van de gemeente. ‘Het koesteren van strand en duinen is volgens het gemeentelijk beleid van belang om de kwaliteit van die groene hoofdstructuur te verbeteren. De natuurorganisaties constateren dat het toestaan van strandbebouwing lijnrecht tegenover dit koesteren van strand en duinen staat.’

Strandhuisjes op Kijkduin. Foto: Omroep West

Bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/3339545/Natuurorganisaties-maken-bezwaar-tegen-komst-strandhuisjes-op-Kijkduin

Bijzondere ovaalronde krab gevonden op Ameland

Ovaalrûne krabbe, fûn op It Amelân troch Hylkje VoulonOp Ameland is een bijzondere krab gevonden. Aan het begin van dit jaar vond Hylkje Voulon van Ameland een zeldzame krab op het strand. Ze had meteen door dat het om een bijzonder exemplaar ging en nam het beest mee.
Om wat voor soort krab het precies ging, wist ze niet. Kennissen konden het beest niet in de boeken vinden, maar deskundigen hadden het al door. Het ging om een zogenoemde ovaalronde krab. Anders dan de gewone cirkelronde krab heeft deze een schild die niet helemaal rond is.

Ook op Terschelling

De ovaalronde krab komt niet in voor in de Noordzee. Het beest leeft in de kustgebieden van de Atlantische Oceaan, het Kanaal en de Middellandse Zee. Af en toe spoelt er een aan op de Nederlandse kust. Ruim een week geleden vond boswachter Joeri Lamers een ovaalrond ruggeschild op Terschelling en Hylkje Voulon vond bijna twee weken eerder een compleet exemplaar.

Uit de koers

De ovaalronde krab rukt op. ”Mogelijk is de krab uit de koers geraakt door de storm aan het begin van het jaar”, zegt mevrouw Voulon. In de week voordat ze de krab vond was het windkracht 8 en hoogwater. Een andere mogelijkheid is dat de krab in een ballasttank van een vrachtschip is meegevaren en ten noorden van Ameland overboord ging. De klimaatverandering zien als oorzaak van de aanwezigheid van de krabben hier, gaat Voulon te ver. Dan moeten er eerst meer van dit soort krabben worden gevonden.

Foto: Hylkje Voulon

Bron: http://www.omropfryslan.nl/nieuws/695899-bijzondere-ovaalronde-krab-gevonden-op-ameland