Om het strand van Noordwijk ook voor mindervalide bezoekers goed bereikbaar te maken, moet er een pad worden aangelegd naar de zee. De motie die Lijst Salman Noordwijk en D66 indienden bij de begrotingsbehandeling kreeg unanieme steun.
Lees verder bij de bron: leidschdagblad