Kust blijft komende jaren in trek

De Nederlandse kust is populair bij Nederlanders en buitenlanders. De afgelopen jaren nam zowel het dag- als verblijfstoerisme naar de kust toe en alles wijst er op dat deze trend ook de komende jaren doorzet. In dit artikel gaat Trends & Tourism nader in op de verwachtingen voor de komende jaren.

Verblijfstoerisme aan de kust
De Nederlandse kust wordt jaarlijks bezocht door vele miljoenen Nederlandse en buitenlandse verblijfsgasten. Volgens cijfers van het CBS kwamen er in 2018 bijna 6,6 miljoen gasten voor een meerdaags verblijf naar de kust. De meesten van hen kwamen uit eigen land (3,8 miljoen gasten), maar het aantal dat uit het buitenland komt groeit snel (2,8 miljoen gasten). Het aandeel buitenlandse gasten bedraagt inmiddels 42% van het totaal.

Voor de komende jaren wordt een verdere groei verwacht van het inkomend verblijfstoerisme van Nederland. Vrijwel alle herkomstmarkten zullen bijdragen aan de groei; maar vooral de buurlanden België en Duitsland. De verwachtingen voor de kust zijn eveneens positief. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen verwacht in haar Perspectief 2030 dat het inkomend verblijfstoerisme naar de kust bovengemiddeld zal groeien.

Maar ook voor de binnenlandse markt is het perspectief positief. De verwachting van Trends & Tourism is dat het aantal korte vakanties – die veelal in eigen land worden doorgebracht – verder zal toenemen. Senioren zullen daarbij steeds belangrijker worden. Het aantal 60-plussers stijgt komende jaren met 1 miljoen. Velen van deze senioren zijn nog gezond en vitaal en redelijk koopkrachtig en bereid om dit aan vakanties / vrije tijd uit te geven. Daar komt bij dat vliegen de komende jaren waarschijnlijk duurder zal worden (meer belastingen/heffingen, duurdere brandstoffen e.d.), wat een buitenlandse vakantie voor Nederlanders minder aantrekkelijk zal maken. Tot slot zal de kans op mooi weer in Nederland groter worden. Zo zal het aantal mooi-weerdagen geleidelijk toenemen is de verwachting. Iets waarvan vooral ook de kust kan profiteren. Kortom het perspectief voor een verdere groei van het binnenlands verblijfstoerisme aan de kust is positief.

Dagtoerisme aan de kust
Naast verblijfstoerisme is ook dagtoerisme van groot belang voor de kust. Het gaat hierbij om grote volumes. Op jaarbasis om maar liefst bijna 90 miljoen uitstapjes door Nederlanders*). Voor de komende jaren mag met een verdere groei van het binnenlands dagtoerisme aan de kust rekening worden gehouden. Daar zijn een aantal redenen voor aan te wijzen. Allereerst is de verwachting dat de Nederlandse economie blijft groeien. Het Centraal Planbureau gaat voor de middellange termijn uit van een gemiddelde groei van 1 à 2% per jaar. Belangrijk deze groei, want de invulling van vrije tijd kost immers geld. En niet alleen de economie zal blijven groeien. Demografische prognoses van het CBS laten zien dat de bevolking ook verder groeit. Er zullen vooral meer senioren komen (zie ook hiervoor). Doordat Nederlanders het - voor het gevoel - steeds drukker krijgen zal tegelijkertijd de behoefte om even te ontsnappen aan de hectiek van alledag alleen maar groter worden. De veelzijdige kust, met volop mogelijkheden voor rust, actief/sportief bezig en vertier bevindt zich daarbij in een uitstekende positie om een groter aantal dagtoeristen te ontvangen. Het groeiend aantal mooi-weerdagen zal daarbij nog voor een extra impuls kunnen zorgen.

*) Over het aantal buitenlandse dagtoeristen naar de Nederlandse kust zijn geen aantallen bekend.

Uitdagingen
De te verwachten verdere groei van het kustbezoek betekent volop uitdagingen voor beleidmakers en ondernemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende accommodaties/voorzieningen en de bereikbaarheid van de kust. Maar ook voldoende draagvlak bij de lokale bevolking is van belang. Toerisme draagt veel bij aan lokale kustregio’s, zoals een rijker aanbod aan voorzieningen, werkgelegenheid e.d., maar belangrijk is dat inwoners van kustgemeenten de voordelen van toerisme blijven zien. Daartoe zullen verantwoordelijke partijen moeten zorgen dat de nadelen van toerisme voor inwoners zo veel mogelijk beperkt worden. De groei van het kusttoerisme zal dan ook in goede balans met de omgeving (natuur, bewoners e.d.) moeten plaatsvinden. Alleen op die manier kan de kust een florerende bestemming blijven. En dat voor iedereen, dus zowel de toerist, de ondernemer, als ook de lokale inwoners.