Mag de Amelander gemeenteraad in december de gemeentebegroting nog aanpassen? Piet IJnsen (ABA) is er niet gerust op. Die begroting moet voor 15 november bij de provincie binnen zijn. Er zit een paragraaf in over lokale heffingen waarvan duidelijk is dat raadsleden erover van mening verschillen. 

Lees verder bij de bron: Leeuwarder Courant