(Bron: Onderzoek KHN)

 

Toerisme wordt steeds belangrijker voor de economie in Nederland. Bijna zeventig procent van de horecaondernemers geeft aan dat toerisme belangrijk is voor hun zaak en ruim de helft geeft aan dat er nog ruimte is voor verdere groei van het toerisme. Draagvlak en samenwerking is daarbij van groot belang. Dat blijkt uit onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Horeca van groot economisch belang
Het economisch belang van het toerisme blijft volgens het CBS stijgen. Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie in 2018 is 4,4 procent. De toegevoegde waarde van de toeristische sector bedroeg 30,4 miljard euro in 2018. De horeca droeg met ruim 12 miljard euro het meest bij aan de toegevoegde waarde in de toeristische sector in 2018. De horeca is dus met recht de huiskamer van het toerisme te noemen.

Horeca grootste werkgever in het toerisme
De toeristische sector telt veel deeltijdbanen. Omgerekend naar voltijdbanen (arbeidsjaren) was de sector in 2018 volgens het CBS goed voor 474 duizend banen, 6,3 procent van het totale aantal arbeidsjaren in de Nederlandse economie. Met 232.000 banen (in arbeidsjaren) is de horeca goed voor de helft van de banen in het toerisme.

We kunnen de groei van het toerisme aan
Uit het onderzoek blijkt dat horecaondernemers volop mogelijkheden zien om de voorspelde groei van het toerisme in hun omgeving te laten plaatsvinden. 56 procent van de ondernemers is hier zelfs zeker van en 30 procent geeft aan misschien mogelijkheden te zien. Slechts een kleine 10 procent van de ondernemers denkt dat er geen ruimte voor groei is. Aan de ondernemers werd ook gevraagd in welke mate zij angst voor- of onvrede over ‘overtoerisme’ merken bij bewoners en de politiek in hun omgeving. Dit is bij één op de drie ondernemers het geval. Ondernemers merken de discussie rondom ‘overtoerisme’ het sterkst bij bewoners en politici uit de Randstad (56 procent), gevolgd door de regio’s Zuid (30 procent), Midden (28 procent) en Noord (23 procent).

 Spreiding over het jaar
Horecaondernemers zien ook een aantal uitdagingen. Om het groeiende toerisme op een goede manier te kanaliseren is het volgens horecaondernemers belangrijk dat er slagen worden gemaakt in de toeristische agenda van Nederland. Zo liggen er kansen voor regionale marketing door binnen regio’s samen te werken en toeristen niet alleen te spreiden over het land, maar ook over het jaar. Mogelijke oplossingen die door ondernemers worden genoemd: het realiseren van voldoende slechtweervoorzieningen, het spreiden van evenementen en het benadrukken van de identiteit van dorpen en steden.

Draagvlak en samenwerking cruciaal
Een geslaagde groei van het toerisme kan niet zonder samenwerking en draagvlak in de omgeving. Bijna 90 procent van de horecaondernemers vindt het belangrijk dat bedrijven hun meerwaarde motiveren en aan de buurt laten zien, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de werkgelegenheid of de ontwikkeling van hun gemeente. 70 procent vindt dat er meer samenwerking moet komen tussen ondernemers onderling voor een goed toeristisch actieprogramma. 72 procent van de ondernemers vindt dat gemeenten en provincies beter moeten samenwerken.

Kansen voor de strandpaviljoens
Gezien het grote economische belang is toerisme één van de speerpunten van KHN. De brancheorganisatie wil bijdragen aan een gastvrije groei van het toerisme door mee te denken op landelijke niveau en vooral samen te doen met omwonenden en gemeenten op het lokale niveau. Dat biedt ook kansen voor de strandpaviljoens. Strand Nederland ondersteunt de initiatieven voor de ondernemers aan het strnd van harte en zal daar waar mogelijk haar steentje bijdragen!

Het gehele rapport is terug te vinden op de website van KHN: khn.nl

Bas de Jong
Projectleider