Doorbraak voor mens en natuur!

Holwerd aan Zee werkt sinds 2013 letterlijk en figuurlijk aan het herstel van de verbinding tussen de Waddenzee en de Waddenkust. Om te beginnen in Holwerd. Via een bevaarbare doorgang door de kwelder en een schutsluis in de zeedijk ontstaat er bij Holwerd een binnendijks getijdengebied met toeristische voorzieningen, natuurbeleving, vogelbroedeilanden, vismigratie, ruimte voor zout adaptieve landbouw en een boulevard met havenvoorzieningen. Holwerd wordt Holwerd aan Zee. Een bruisend kustdorp met een maritieme sfeer waar de Waddenzee weer tegen de terp aan klotst. Net zoals het vroeger was.