Beachclub Perry’s in 2030

 Aan de Brouwersdam, de verbinding tussen Zeeland en Zuid-Holland, onderneemt Walter Bien in Perry’s. Een Beachclub die zich richt op kwaliteit en beleving. Walter blikt vooruit naar 2030.

Waar zie je mogelijkheden voor omzetgroei?

Wij hebben in Zeeland natuurlijk veel toeristen. Die besteden ruimer dan ‘gewone’ gasten. Zij hebben een zakje met geld voor vakantie en dat mag op. Groeiend toerisme is voor ons een kans, vooral als we uit kunnen breiden.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor ondernemers op het strand?

Personeelsgebrek. Wij moeten zorgen voor huisvesting als we in het hoogseizoen mensen aan willen trekken. Bovendien zoek ik jaarrond mensen. Dat zijn enorme uitdagingen.

Daarnaast is het lastig alle instanties rond het strand samen te laten werken. Die handelen nog te vaak vanuit hun eigen belang, waardoor we met onwerkbare of tegenstrijdige regelgeving worden geconfronteerd. Dat moet nu eindelijk eens worden opgelost.

Tot slot is de natuur zowel een kracht als een bedreiging. Wij hebben hier zandoverschot waardoor de duinen steeds breder worden. En de stormen aan de kust worden steeds heftiger. Dat is ook een bedreiging.

Welke trends en ontwikkelingen in eten en drinken zetten door?

Gezonder en bewuster eten wordt steeds belangrijker. Minder vlees, meer vis en vega. Ook de trend van minder alcohol is duidelijk merkbaar. De gasten die kiezen voor alcohol drinken wel vaak minder maar beter. Bijzondere bieren, mooie gin-tonics en kwalitatieve wijnen, daar kun je echt service mee bieden.

Denk je dat we over tien jaar veel duurzamer ondernemen?

Dat ontwikkelt zeker verder door. Ook op het gebied van gezondheid. Roken zal op het terras denk ik verboden worden. Vanwege de verontreiniging van de peuken, maar zeker ook vanwege alle kinderen op het strand.

Wat de energietransitie betreft willen we best meer met paviljoens werken en zorgen dat de paviljoens van het gas af gaan, maar dan moet de overheid wel meedenken. De infrastructuur om alles op elektriciteit te laten draaien is er nog helemaal niet. Wij hebben hun inzet nodig om alle aansluitingen van het net daarop af te stemmen.

Zie je nog mogelijkheden om je formule uit te breiden of andere manieren van omzet te halen?

We moeten een totaalpakket aan kunnen bieden. De kinderen bezig houden, een sportveldje bieden voor jongeren en andere activiteiten aanbieden. En om meer service te bieden zonder dat ik nu uit hoef te breiden, zou een verkooppunt op het strand mij helpen. Dan kunnen we meer gasten verzorgen en het strand beter schoonhouden.

In Zeeland ben ik blij met de kwaliteitsverbetering aan de bestaande vakantieparken. Daarmee trek je mensen aan die zoeken naar jaarrond-kwaliteit.

Wat verwacht je van belangenorganisaties als Strand Nederland en KHN de komende tien jaar?

Het is sterk dat Strand Nederland zich echt op het strand richt. Dat is heel prettig en moeten ze zeker vasthouden. Ik verwacht dat ze ons daarvan op de hoogte houden en inspraak verschaffen als ze namens ons willen handelen.

KHN kijkt natuurlijk breder, maar die zitten wel om tafel bij besluiten in Den Haag. Ze mogen zich alleen nog nadrukkelijker bemoeien met wetsveranderingen. Daar zijn wij niet in betrokken. Inspraak daarin en feedback naar de leden toe, dat kan iets beter.