Hoeveel afval ligt er op onze stranden? Waar komt het vandaan? Tel tijdens een strandwandeling het afval dat je vindt en help zo mee om de vervuiling op zee in kaart te brengen. Iedereen Wetenschapper
Grote Schelpenteldag 2019
Tel op 16 maart 2019 schelpen op het strand en help onderzoekers een beter beeld te vormen van onze kust. Doe mee!
Lees verder bij de bron: eoswetenschap