Schoonste

Eigenlijk zijn schoonheid en duurzaamheid nauw verwant. Immers, hoe minder zwerfvuil, hoe lager de milieubelasting. Maar duurzaamheid is meer dan vervuiling door afval en schoonheid is meer dan duurzaamheid. Ook de beleving en de mentaliteit van bedrijf en bezoeker spelen een belangrijke rol. Vandaar dat gekozen is voor een aparte prijs voor het schoonste strand. En dat werkt. De stranden zijn de afgelopen jaren meetbaar schoner geworden.

Maar bewustwording blijft belangrijk. Wat niet op de grond belandt, hoeft niet opgeruimd te worden en belast het milieu veel minder. Ook al zijn er steeds minder milieubelastende disposables: het komt zowel de uitstraling van het strand als het milieu ten goede als er minder op het strand terecht komt en meer in de afvalbak. Gelukkig is men zich steeds meer bewust van het gezamenlijk belang van een schoon strand. Middelen als strandafvalzakjes worden hiervoor steeds vaker ingezet door steeds meer paviljoens. En daardoor voelen de strandgasten zich steeds meer verantwoordelijk voor de schoonheid van het strand. Dat vertaalt zich duidelijk in steeds beter opgeruimde stranden langs de Nederlandse kust.

Uit cijfers van Nederland Schoon blijkt dat het strand de afgelopen vijf jaar maar liefst twee keer zo schoon is geworden. Dat zijn prachtige cijfers en we hopen dat de verkiezingen en de bijzondere aandacht voor schoonheid en het milieu daar op hun eigen manier een bijdrage aan leveren.

Schoonste Strandpaviljoen 2014
= Parker Beachclub - Kijkduin
schoonste