Duinherstel op Goeree

Natuurmonumenten heeft de afgelopen maanden het dichtgegroeide duin in de Springertduinen op de Kop van Goeree-Overflakkee weer opengemaakt. Duingraslanden kunnen zich nu weer herstellen.

Van nature hebben duingebieden een gevarieerd landschap met graslanden, stuifplekken, valleien en delen met opgaande begroeiing. Daardoor hebben zij een enorme soortenrijke flora en fauna. Deze rijkdom wordt bedreigd omdat duingebieden in snel tempo dichtgroeien . Menselijke factoren zoals stikstofvervuiling spelen hierbij een grote rol.

Nieuwe kansen

Door het verwijderen van vegetate kunnen duingraslanden zich weer herstellen. De zo kenmerkende planten en dieren van het duin zoals bloeiende kruiden, vlinders, sprinkhanen en andere insecten krijgen weer volop kansen.  Door het deels openmaken  ontstaan ook nieuwe  verbindingen zodat deze dieren nieuwe leefgebieden kunnen bereiken. Het herstelwerk is mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie via de PAS-regeling (compenseren van negatieve invloed door stikstofvervuiling uit de lucht). 

Wie dit mooie duinlandschap wil zien, kan kiezen uit verschillende wandelroutes door de Duinen van Goeree.

Bron: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/duinherstel-op-goeree

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterEmail this to someone